Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bedrijfshulpverlening

politie

Bhv bij de politie: eenheid in diversiteit

De Nederlandse politie is geen standaardorganisatie en dat zie je terug in de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Landelijke kaders vertalen naar locatiespecifieke bhv-uitvoeringsplannen is een must bij zoveel diversiteit in specialisaties en de daaraan verbonden risico’s. Momenteel wordt het veiligheidsbeleid in alle facetten, van Arbo tot bhv en brandveiligheid, herschikt tot een integrale veiligheidsaanpak en…

Read more

zonnepanelen

Bhv in het tijdperk van de energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s mee. Nils Rosmuller van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) vertelt de need-to-knows voor bhv’ers en bhv-organisaties. In en rond bedrijfsgebouwen staan steeds vaker elektrische auto's geparkeerd. Op steeds meer daken zijn zonnepanelen geïnstalleerd. In kantoren zijn airconditioning, energie-opslagsystemen en warmtepompen in toenemende mate de norm. “De energietransitie brengt veel…

Read more

Hybride werken

Bhv in een hybride werkomgeving: zo werkt het bij Rijkswaterstaat

Sinds de COVID-19-pandemie werken we meer thuis. Wat betekent hybride werken voor de bhv-organisatie? Rijkswaterstaat deelt de actuele leerervaringen en de inzichten voor de toekomst. In het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Westraven is ruimte voor 2.500 werkplekken. Op dagelijkse basis waren er tot maart 2020 – toen de overheid vanwege de strijd tegen het coronavirus iedereen…

Read more

kunstmuseum den haag

Eerste hulp aan mens én kunst

Natuurlijk, de gemiddelde bhv-organisatie heeft een zware verantwoordelijkheid. Maar bij sommige organisaties is die verantwoordelijkheid nog wat groter. Neem het Kunstmuseum in Den Haag. Daar houdt de bedrijfshulpverlening zich niet alleen bezig met de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en leveranciers, maar bekommert zich in de vorm van collectiehulpverlening (chv) ook om de talrijke kunstobjecten.…

Read more

horeca

Bhv in de horeca is basis voor succes

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) heeft ongeveer een kwart van de horecamedewerkers te maken met gevaarlijke situaties op het werk. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen voor de bedrijfshulpverlening?  Bedrijfshulpverlening vloeit voort uit de Arbowet en geldt dan ook voor alle organisaties en ondernemingen in Nederland. Net als in andere sectoren zetten ook bedrijfshulpverleners…

Read more

ROC Friese Poort

Maritieme bhv is net een beetje anders

Wie beroepsmatig aan boord van een schip werkt, moet van alle markten thuis zijn. Ook in noodsituaties. Op dat principe ontwikkelde ROC Friese Poort op Urk een cursus ‘Basisveiligheid voor deksmannen’. Een cursus maritieme bedrijfshulpverlening om aspirant-scheepvarenden vóór hun stage aan boord klaar te stomen voor de vereiste zelfredzaamheid in de scheepvaart. Voor de praktijklessen…

Read more

meldkamer

Meldkamer als schakelpunt voor bhv

Voor bhv-organisaties is de meldkamer van de veiligheidsregio het ‘loket’ om externe hulp van brandweer, ambulance of politie in te roepen. Een schakelpunt dat de werelden van bedrijfs- en overheidshulpverlening verbindt. Snelle en nauwkeurige informatieverstrekking is bij de melding essentieel voor een juiste inzet van mensen en middelen. NIBHV-directeur Koos Pulleman wilde wel eens in…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.