Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bedrijfshulpverlening

ROC Friese Poort

Maritieme bhv is net een beetje anders

Wie beroepsmatig aan boord van een schip werkt, moet van alle markten thuis zijn. Ook in noodsituaties. Op dat principe ontwikkelde ROC Friese Poort op Urk een cursus ‘Basisveiligheid voor deksmannen’. Een cursus maritieme bedrijfshulpverlening om aspirant-scheepvarenden vóór hun stage aan boord klaar te stomen voor de vereiste zelfredzaamheid in de scheepvaart. Voor de praktijklessen…

Read more

meldkamer

Meldkamer als schakelpunt voor bhv

Voor bhv-organisaties is de meldkamer van de veiligheidsregio het ‘loket’ om externe hulp van brandweer, ambulance of politie in te roepen. Een schakelpunt dat de werelden van bedrijfs- en overheidshulpverlening verbindt. Snelle en nauwkeurige informatieverstrekking is bij de melding essentieel voor een juiste inzet van mensen en middelen. NIBHV-directeur Koos Pulleman wilde wel eens in…

Read more

Inholland

Hogeschool Inholland ziet bhv als essentiële schakel

Binnen Hogeschool Inholland, met duizenden studenten en zo’n veertien gebouwen en diverse andere onderwijslocaties in de Randstad, neemt integrale veiligheid een belangrijke plek in. Binnen het totale integrale veiligheidsbeleid vormt de bedrijfshulpverlening een essentiële schakel. Ruim 25.000 studenten, verdeeld over in totaal acht steden in Noord- en Zuid-Holland: Hogeschool Inholland is een van de grotere…

Read more

ministerie bzk

Ministeries bestempelen bhv als cruciaal

FMHaaglanden is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert facilitaire producten aan en verzorgt diensten voor 7 ministeries, 26 panden en 30.000 mensen. De afdeling Veiligheid is verantwoordelijk voor de beveiliging en veiligheid van deze ministeries, inclusief de bedrijfshulpverlening. Afdelingshoofd George van der Kamp en veiligheidsadviseur Nick Urgert vertellen hoe dit…

Read more

Universiteit Utrecht Marjolein Mullen

Bhv-organisatie Universiteit Utrecht draait om maatwerk

Bij de bedrijfshulpverleningsorganisatie van de Universiteit Utrecht zijn zo'n 1200 hulpverleners op verschillende locaties in de stad Utrecht betrokken. Bhv-coördinator Patrick Kalverboer en bhv-ploegleider Marjolein Mullen vertellen over de actuele uitdagingen, ontwikkelingen en oplossingen. Patrick Kalverboer is sinds 2010 specialist brandpreventie en een van de vier bhv-coördinatoren van de Universiteit Utrecht (UU). De bhv-coördinatoren ondersteunen…

Read more

Table-top-oefening

Effectief oefenen met table-top

Op de campus van pensioenuitvoerder AZL, met meerdere gebouwen en relatief grote afstanden, zijn duidelijke procedures en een goede alarmering enorm belangrijk. Hoofden bhv Roy Stevens en Ronald Geraerds benutten de coronatijd onder meer om te zoeken naar nieuwe oefenvormen, zoals de table-top-oefening. Mini-campus Na de definitieve sluiting van de mijnen in Zuid-Limburg, begin jaren…

Read more

handreiking bhv

In 6 concrete stappen naar een effectieve bhv-organisatie

De ‘Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening’ heeft als doel: werkgevers op een praktische manier bij de hand nemen bij de inrichting van hun bhv-organisatie. Erik van der Haar, beleidsmedewerker sociale zaken en projectsecretaris Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER): “Het goed neerzetten van de bhv is een kwestie van maatwerk.” Veiligheid op de werkvloer staat de laatste…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.