Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
reanimeren

Reanimeren en het belang van opleiden

Begin dit jaar meldde het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu dat een groot deel van de 270.000 burgerhulpverleners niet meer wordt opgeroepen om iemand te reanimeren. 30 procent van deze groep heeft namelijk geen opfriscursus gevolgd of niet recent iemand gereanimeerd, waardoor ze niet voldoen aan de vereisten van een burgerhulpverlener. De afgelopen jaren nam het aantal burgerhulpverleners…

Read more

Bhv

Eigen veiligheid eerst!

Het zit in de mens – en zeker de bedrijfshulpverlener - om reflexmatig een slachtoffer te hulp te schieten. Zeker als dat iemand is waarmee je werkt en waar je op gesteld bent. Maar daardoor kan de eigen veiligheid in gevaar komen. Volgens Vincent Jager, opleidingskundig adviseur bij NIBHV is het dan ook belangrijk eerst…

Read more

Binnenhof

Omgevingswet definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2024. Het bepalen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel. Met…

Read more

Bagage

Bagage-afhandelaren Schiphol moeten direct hulpmiddelen inzetten

De 6 bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol moeten per direct gebruikmaken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Binnen 2 jaar dient het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd dan wel gemechaniseerd te zijn. Deze eisen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aan de bagage-afhandelaren van Schiphol opgelegd. Structurele fysieke overbelasting Bij alle bagage-afhandelaren worden onvoldoende maatregelen…

Read more

politie

Bhv bij de politie: eenheid in diversiteit

De Nederlandse politie is geen standaardorganisatie en dat zie je terug in de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Landelijke kaders vertalen naar locatiespecifieke bhv-uitvoeringsplannen is een must bij zoveel diversiteit in specialisaties en de daaraan verbonden risico’s. Momenteel wordt het veiligheidsbeleid in alle facetten, van Arbo tot bhv en brandveiligheid, herschikt tot een integrale veiligheidsaanpak en…

Read more

Blog #4: Vertrouwen

De oplettende bezoeker van de website van Vakblad Veiligheid is het ongetwijfeld opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker aandacht is voor het onderwerp rookverspreiding. Dat is niet vreemd, want inmiddels is wel duidelijk dat het in september 2020 door de Brandweeracademie (NIPV) gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ ingrijpende gevolgen gaat krijgen. Ook voor…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.