Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nieuws

Tips voor werken in de warmte

Het wordt deze week tropisch warm in Nederland en een landelijke hittegolf zit in de voorspellingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft tips over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en waar je rekening mee moet houden als je in de buitenlucht werkt. Houd rekening met zonkracht bij werk in…

Read more

Werken in distributiecentra onveilig

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat werken in distributiecentra onveilig is. Het aantal geïnspecteerde distributiecentra met één of meer overtredingen bleek hoog, 163 van de 200 (82%). In totaal werden 547 overtredingen vastgesteld, waarvan 28 zeer ernstige. Bij 20 distributiecentra werden werkzaamheden stilgelegd. De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteerde de distributiecentra in 2021 op het…

Read more

Brandpreventieweek 2022: Rookmelders Redden Levens

De Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken heeft het thema voor de Brandpreventieweken ook voor 2022 vastgesteld op ‘Rookmelders redden levens’. Op deze manier wil de commissie optimaal gebruikmaken van de succesvolle campagne die in aanloop naar de rookmelderverplichting per 1 juli is gevoerd. In deze campagne stond de boodschap ‘Check, Koop, Plak’ centraal. Check In de campagne…

Read more

Rookverspreiding: risico’s voor vluchten en stay-in-place?

De snelle verspreiding van (giftige) rook is de belangrijkste oorzaak van slachtoffers bij brand in gebouwen. Wat zijn de risico’s van rookverspreiding voor het vluchten en voor het stay-in-place-concept? Kunnen deze risico’s worden beperkt door aanvullende voorzieningen? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het onderzoek ‘Rookverspreiding en…

Read more

Erkenningsregeling fire bno voor Kappetijn Safety Specialists

NIBHV heeft aan Kappetijn Safety Specialists (KSS) de erkenningsregeling organisatoren opleidingen first responder bno uitgereikt voor de 4-daagse basisopleiding Bedrijfsdeskundige. NIBHV heeft deze toegevoegd aan haar gecertificeerde cursussen. Vanuit diverse first responder bno-bedrijven werd bij NIBHV aangegeven dat er een functionaris nodig is die de bedrijfsbelangen kan organiseren in een zogenaamd CoPI (commando plaats incident)…

Read more

certificaat

Toetsing RI&E door arbokerndeskundigen volgens nieuw certificatieschema

Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen, waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) veranderen. Per 1 juli 2022 moeten arbokerndeskundigen gecertificeerd zijn om een RI&E te mogen toetsen. Het gaat om de: arbeids- en organisatiedeskundige;…

Read more

gevaarlijke stoffen

Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking. De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een…

Read more

Rene Hagen

Koninklijke onderscheiding voor René Hagen

René Hagen, tot 1 januari van dit jaar lector Brandpreventie, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens het 14e International Congress Fire Safety & Science, waarvan Hagen de grondlegger is, werd hij verrast met een koninklijke onderscheiding. Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester van Almere, speldde hem de daarbij behorende versierselen op. Hagen…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.