Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nieuws

reanimeren

Reanimeren en het belang van opleiden

Begin dit jaar meldde het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu dat een groot deel van de 270.000 burgerhulpverleners niet meer wordt opgeroepen om iemand te reanimeren. 30 procent van deze groep heeft namelijk geen opfriscursus gevolgd of niet recent iemand gereanimeerd, waardoor ze niet voldoen aan de vereisten van een burgerhulpverlener. De afgelopen jaren nam het aantal burgerhulpverleners…

Read more

Binnenhof

Omgevingswet definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2024. Het bepalen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel. Met…

Read more

Bagage

Bagage-afhandelaren Schiphol moeten direct hulpmiddelen inzetten

De 6 bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol moeten per direct gebruikmaken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Binnen 2 jaar dient het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd dan wel gemechaniseerd te zijn. Deze eisen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aan de bagage-afhandelaren van Schiphol opgelegd. Structurele fysieke overbelasting Bij alle bagage-afhandelaren worden onvoldoende maatregelen…

Read more

Robots en cobots

5 strategische thema’s voor de toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht hoe toekomstige ontwikkelingen impact kunnen hebben op gezond en veilig werken in de komende 20 jaar. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie bijvoorbeeld onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden worden blootgesteld? De resultaten zijn gepubliceerd in de horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en…

Read more

thuiswerken

In 8 stappen naar succesvol hybride werken

Veel mensen wisselen thuiswerken en werken op kantoor af. Dit biedt veel voordelen, maar er zijn ook uitdagingen. Daarom ontwikkelde TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te werken. De toolbox bevat acht voorbeelden die kunnen bijdragen aan…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.