Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nieuws

Tips voor werken in de warmte

Het wordt deze week tropisch warm in Nederland en een landelijke hittegolf zit in de voorspellingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft tips over hoe om te gaan…

Werken in distributiecentra onveilig

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat werken in distributiecentra onveilig is. Het aantal geïnspecteerde distributiecentra met één of meer overtredingen bleek hoog, 163 van de 200 (82%). In…

Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking. De…

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.