Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brandveiligheid

Lieuwe de Witte

Lector Brandpreventie Lieuwe de Witte: “Overvraag bhv niet bij brandscenario’s”

Kwetsbare personen worden onvoldoende tegen brand beschermd door de bouwregelgeving. En bedrijfshulpverlening is een cruciaal onderdeel van elk brandbeveiligingsconcept, maar bij brand moeten we geen te hoge verwachtingen koesteren over wat de bhv kán. Lieuwe de Witte, sinds januari dit jaar lector Brandpreventie aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), schuwt duidelijke boodschappen niet. In…

Read more

Carolien de Vries

Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg: een ‘must’

De zorg heeft heel wat issues op haar bordje: grote zorgvraag, weinig financiële armslag, personeelsgebrek, wachtlijsten… Logisch dat brandveiligheid in zorginstellingen er beleidsmatig soms bij in schiet. Het programma ‘De zorg brandveilig’ van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) wil, samen met het NIPV en Brandweer Nederland, zorginstellingen faciliteren en ondersteunen. Want knelpunten in brandveiligheid kunnen in…

Read more

Redden of niet redden, dat is het dilemma

Het onderzoek naar rookverspreiding in appartementengebouwen dat de Brandweeracademie van het IFV in 2019 in Oudewater uitvoerde, krijgt een vervolg. Op verzoek van NIBHV gaan onderzoekers van de Brandweeracademie de bevindingen en conclusies van het onderzoek vertalen naar input voor les- en leerstof voor bedrijfshulpverleners. Het eindrapport van het onderzoek naar rookverspreiding loog er niet…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.