Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ontruimen: van levensbelang

Brand, wateroverlast, stroomuitval, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding of een gaslek: op elke werkplek kan een incident plaatsvinden dat de veiligheid van de mensen in en rond het gebouw direct bedreigt. Op zo’n moment is een goede, snelle ontruiming van het gebouw van levensbelang. Als werkgever moet je zorgen voor een goede alarmering en evacuatie van alle aanwezigen (ook niet-werknemers), zodat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid wordt gebracht.

Als mensen zijn we ‘voorgeprogrammeerd’ om intuïtief weg te vluchten zodra we door hebben dat we in gevaar zijn. Maar we zijn ons niet altijd direct bewust van het feit dat er gevaar dreigt. Ook weten we vaak niet goed hoe we het gevaar moeten ontvluchten. En dat is nou juist wat je wilt voorkomen als er iets gebeurt in een gebouw waar mensen werken, wonen of op bezoek zijn. Je wilt een gebouw dan tijdig en op een veilige manier ontruimen.
Om een veilige ontruiming mogelijk te maken, is het in de eerste plaats belangrijk dat er in een gebouw voorzieningen zijn voor alarmering, brandveiligheid en ontruiming. Daarnaast moeten er voldoende, goed getrainde bhv’ers zijn, die de juiste aanwijzingen kunnen geven en die ervoor zorgen dat iedereen veilig het pand kan verlaten.

Ontruimen moet je oefenen

Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening wil werknemers van bedrijven en organisaties stimuleren om een jaarlijkse ontruimingsoefening te houden. Oefenen is nodig om bij een daadwerkelijke ontruiming juist te kunnen reageren. Middels een campagne die start in oktober 2021, zal zij op verschillende manieren aandacht hiervoor vragen en nieuwe hulpmiddelen delen,

Category image

Ontruimen

Lift

Ontruimen: wel/niet de lift gebruiken?

Bij brand de lift niet gebruiken. Het gros van de Nederlanders heeft dit uitgangspunt tussen de oren zitten. Maar hoe zit het eigenlijk precies met het veilig en verantwoord gebruik van liften tijdens een ontruiming? Susan Eggink-Eilander vertelt over de actuele ontwikkelingen en ‘need to knows’ voor de bhv-praktijk. “We staan aan het begin van…

Read more

VieCuri

VieCuri: ziekenhuisevacuatie met complicaties

Het VieCuri Medisch Centrum ligt langs de Maas aan de rand van Venlo. Vanuit de beddenhuizen hebben patiënten en medewerkers een mooi uitzicht op de rivier. Dat uitzicht werd op 15 en 16 juli grimmig, toen het wassende water een serieuze bedreiging werd voor het ziekenhuiscomplex. Na de stortregens vanaf 13 juli in het Limburgse…

Read more

TU Delft

TU Delft: bhv in een kleine stad

De bedrijfshulpverleners aansturen. In een gemiddelde organisatie is dat al een flinke klus. Maar wat als die organisatie een stuk groter is: een oppervlakte van 160 hectare, en een topdrukte van 35.000 mensen verspreid over 45 gebouwen met heel verschillende risico's? Dat is de realiteit bij de TU Delft. We spraken hierover met Sebastiaan Star,…

Read more

lolly

Het geheim van de ‘ontruimingslolly’

Hoe ontruim je een pand met mensen met een verstandelijke beperking die niet altijd even zelfredzaam zijn? Bij de Brabantse zorgaanbieder Cello is ontruimen tegenwoordig topprioriteit nummer één bij calamiteiten. “Cliënten kunnen behoorlijk onvoorspelbaar zijn in hun reactie.” Tijdens een ontruimingsoefening in een van de woonlocaties van Cello was bhv-trainer Jack Verharen opeens drie bewoners…

Read more

stay in place

Evacueren bij brand of niet?

Het Bouwbesluit gaat in geval van brand uit van een vluchtconcept: het hele gebouw wordt ontruimd. Met het oog op de vergrijzende bewoners van gebouwen, die bovendien langer zelfstandig moeten blijven wonen, is de vraag hoe houdbaar dat concept nog is? Ruud van Herpen FIFireE (Technische Universiteit Eindhoven) schetst de mogelijkheden voor een alternatief: het…

Read more

Smeetsland

Als ontruimen redden wordt

De bedrijfshulpverlening en de brandweer werden volledig overvallen en overvraagd door de brand die op 13 januari 2021 het Rotterdamse verpleeghuis Smeetsland trof. Dichte giftige rook verspreidde zich dermate snel in gangen en cliëntenkamers dat de ontruiming door de bhv moest worden gestaakt en de brandweer elf bewoners uit een levensbedreigende situatie moest redden. Remco…

Read more

Virtueel oefenen is impuls voor veiligheid

Het is straks, na oplevering van de nieuwbouw, een van de veiligste ziekenhuizen van Nederland: het Bredase Amphia ziekenhuis. Vanuit een integrale crisismanagementgedachte wordt de bedrijfshulpverlening de komende jaren verder geprofessionaliseerd, onder meer op het gebied van oefening en opleiding. “Via virtual reality kunnen we elk scenario straks levensecht nabootsen.” In november a.s. is het…

Read more

Noord-Zuidlijn is ‘systeemsprong in veiligheid’

In vijftien minuten van station Noord naar de Zuidas over 9,7 kilometer nieuw metrospoor met acht stations; de nieuwe metrolijn is een belangrijke schakel in de verbinding van de stadsdelen ten noorden en ten zuiden van het IJ. Veiligheid was een belangrijk ontwerpcriterium voor het nieuwe ondergrondse metrotraject. De bouwkundige en installatietechnische preventieve voorzieningen zijn…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.