Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ROC Friese Poort

Maritieme bhv is net een beetje anders

Wie beroepsmatig aan boord van een schip werkt, moet van alle markten thuis zijn. Ook in noodsituaties. Op dat principe ontwikkelde ROC Friese Poort op Urk een cursus ‘Basisveiligheid voor deksmannen’. Een cursus maritieme bedrijfshulpverlening om aspirant-scheepvarenden vóór hun stage aan boord klaar te stomen voor de vereiste zelfredzaamheid in de scheepvaart. Voor de praktijklessen…

Read more

certificaat

Toetsing RI&E door arbokerndeskundigen volgens nieuw certificatieschema

Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen, waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) veranderen. Per 1 juli 2022 moeten arbokerndeskundigen gecertificeerd zijn om een RI&E te mogen toetsen. Het gaat om de: arbeids- en organisatiedeskundige;…

Read more

gevaarlijke stoffen

Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking. De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een…

Read more

Rene Hagen

Koninklijke onderscheiding voor René Hagen

René Hagen, tot 1 januari van dit jaar lector Brandpreventie, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens het 14e International Congress Fire Safety & Science, waarvan Hagen de grondlegger is, werd hij verrast met een koninklijke onderscheiding. Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester van Almere, speldde hem de daarbij behorende versierselen op. Hagen…

Read more

Lieuwe de Witte

Lector Brandpreventie Lieuwe de Witte: “Overvraag bhv niet bij brandscenario’s”

Kwetsbare personen worden onvoldoende tegen brand beschermd door de bouwregelgeving. En bedrijfshulpverlening is een cruciaal onderdeel van elk brandbeveiligingsconcept, maar bij brand moeten we geen te hoge verwachtingen koesteren over wat de bhv kán. Lieuwe de Witte, sinds januari dit jaar lector Brandpreventie aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), schuwt duidelijke boodschappen niet. In…

Read more

veiligheidshelm

Positieve evaluatie meerjarenprogramma RI&E

Eind april stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang meerjarenprogramma RI&E. De hoofdconclusie is dat het programma positief wordt beoordeeld en een stevig fundament kent om de naleving van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te vergroten. Onderzoeksbureau AEF heeft het meerjarenprogramma RI&E geëvalueerd in het…

Read more

video bhv

Hé, heb jij al bhv op je werk?

Bhv? Dat zijn toch mensen die kunnen optreden bij eerste hulp, brand en ontruiming? Maar hoe regel je dat? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Handreiking Bedrijfshulpverlening, waarvan nu ook een informatieve video is gemaakt. In Nederland is elke werkgever verplicht om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (bhv). Maar dat is lang…

Read more

Inspectie SZW

Helft arbeidsongevallen wordt niet gemeld

Meer dan 50% van de arbeidsongevallen wordt niet bij de Arbeidsinspectie gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie over 2021. De Inspectie ontving in 2021 in totaal 3.482 meldingen van ongevallen, dat is 5 procent minder dan in 2020 en 18 procent minder dan het jaar daarvoor. De Arbeidsinspectie heeft in 2021…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.