Skip to content Skip to footer

3 adviezen voor bhv-organisaties bij de energietransitie

De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s mee. Nils Rosmuller van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) vertelde begin dit jaar in een uitgebreid interview onder andere over de need-to-knows voor bhv’ers en gaf daarin drie adviezen voor bhv-organisaties.

In en rond bedrijfsgebouwen staan steeds vaker elektrische auto’s geparkeerd. Op steeds meer daken zijn zonnepanelen geïnstalleerd. In kantoren zijn airconditioning, energie-opslagsystemen en warmtepompen in toenemende mate de norm. “De energietransitie brengt veel teweeg in de gebouwde omgeving, zeker in kantoor- en bedrijfspanden”, aldus Nils Rosmuller lector energie- en transportveiligheid van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), en expert op het snijvlak van energietransitie, veiligheid en hulpverlening.

Andersoortige risico’s

Vanuit zijn onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van de energietransitie voor burgers en incidentenbestrijders signaleert Rosmuller een aantal andersoortige risico’s:

  • Elektrische voertuigen: Onderzoek van het NIPV heeft aangetoond dat branden bij elektrische vervoermiddelen anders verlopen dan bij auto’s en vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Zo veroorzaken de accu’s van elektrische voertuigen veel (toxische) rook en zelfs explosies met wegschietende onderdelen.
  • Energie-opslagsystemen: Ook energie-opslagsystemen, die in gebouwen aanwezig kunnen zijn als er zonnepanelen, warmtepompen en andere alternatieven voor gasgestookte cv-ketels worden gebruikt, vragen om extra aandacht, benadrukt Rosmuller.
  • Zonnepanelen: Zonnepanelen op het dak van een gebouw vergroten bovendien het risico van overslaande brand.

3 adviezen voor bhv-organisaties

Een centrale vraag voor bhv-organisaties is volgens Rosmuller: is de huidige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) nog goed afgestemd op de situatie van nu en straks? Hij geeft bhv-organisaties daarbij drie adviezen om de risico’s rond de energietransitie nu te adresseren:

  1. inventariseer om te beginnen de energievoorziening in een pand;
  2. breng de specifieke risico’s in kaart, zodat je op de juiste wijze reageert als er iets misgaat;
  3. het is mogelijk om een aantal systemen tijdelijk uit te zetten als zich een incident voordoet.

Samenwerking in verandering

Naarmate de voortgang van de energietransitie versnelt, verandert de samenwerking tussen bhv’ers, bhv-organisaties en hulpverleningsorganisaties op een subtiele wijze, verwacht Rosmuller. “De kennisoverdracht van bhv’ers aan de hulpdiensten tijdens de eerste ontvangst is en blijft extreem belangrijk. Het grootste aandachtspunt is de inzet van bhv’ers voor ontruimingen en incidentenbestrijding. (…)”

Batterijen

Batterijen van de toekomst: veiligheidsrisico’s blijven bestaan

De komende jaren verschijnen er nieuwe batterijtypen op de Nederlandse markt, zoals de nieuwe generatie lithium-ion batterijen, sodium-ion batterijen en redox-flow batterijen. Het NIPV onderzocht recentelijk de veiligheid van deze batterijsoorten. Uit dit verkennende onderzoek blijkt dat bij alle drie de batterijtypen in meer of mindere mate veiligheidsrisico’s blijven bestaan.

  • Voor de nieuwe generatie lithium-ion batterij gelden in hoofdlijnen dezelfde risico’s als voor de huidige lithium-ion batterijen.
  • De veiligheidsrisico’s van sodium-ion batterijen zijn vergelijkbaar met die van lithium-ion batterijen. Beide batterijtypen kunnen nog steeds in een thermal runaway raken.
  • Redox-flow-batterijen bevatten toxische vloeistoffen en hierdoor zijn de veiligheidsrisico’s vooral toxisch van aard. Er zijn bij deze categorie batterijen geen aanwijzingen gevonden voor een thermal runaway.

Bekijk hier het rapport verkenning toekomstige batterijtypen en veiligheid

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.