Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
thuiswerken

Hybride werken lijkt blijvertje

Hybride werken heeft sinds de start van de coronapandemie een vlucht genomen, en dat lijkt een blijvende verandering. Het aantal thuiswerkuren is fors gestegen: van gemiddeld 2,6 uur per week in 2019 naar bijna 7 uur per week medio 2023. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. Verder blijkt dat 1 op de 3 werknemers regelmatig…

Read more

Hybride werken vraagt om nieuwe rol bhv

Sinds de coronapandemie werken we meer thuis en minder op kantoor. Wat betekent hybride werken voor de bhv-organisatie? In een serie artikelen besteedde Vakblad Veiligheid de afgelopen maanden aandacht aan deze actuele ontwikkeling. Een drietal organisaties deelden hun leerervaringen en inzichten voor de toekomst. Hybride werken is inmiddels voor steeds meer organisaties in Nederland het…

Read more

Unilever: hybride bhv voor hybride organisatie

Het ‘hybride werken’ dat sinds de coronaperiode een grote vlucht nam in het Nederlandse bedrijfsleven, levert voor veel werkgevers uitdagingen op bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening. Zo ook bij Unilever in Rotterdam, waar de dagelijkse personele bezetting de afgelopen drie jaar met circa 40 procent is gedaald. Om tijdens kantooruren de bezetting continu te…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.