Skip to content Skip to footer

Hybride werken lijkt blijvertje

Hybride werken heeft sinds de start van de coronapandemie een vlucht genomen, en dat lijkt een blijvende verandering. Het aantal thuiswerkuren is fors gestegen: van gemiddeld 2,6 uur per week in 2019 naar bijna 7 uur per week medio 2023. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Verder blijkt dat 1 op de 3 werknemers regelmatig zelf kan bepalen waar of wanneer te werken. Toch zijn er nog lang niet altijd (formele) afspraken over gemaakt. Bij één op de 5 werknemers zijn er helemaal geen afspraken over hybride werken gemaakt.

Hybride toegenomen onder mensen die al thuiswerkten vóór de pandemie

Medio 2023 werkte 65% van de werknemers alle werkdagen op locatie, vooral omdat het werk het niet toelaat om vanuit huis te werken, dat is minder dan voor de pandemie (71%). Werknemers die medio 2023 thuiswerkten combineerden dit bijna altijd met werken op locatie. Slechts 6% van de werknemers werkte alle dagen vanuit huis, de rest werkte gedeeltelijk (14%) of hoofdzakelijk (14%) vanuit huis.

Werknemers werkten gemiddeld 6,8 uur per week vanuit huis, dit was eind 2019 nog gemiddeld 2,6 uur per week. Dit betekent dat er niet alleen meer werknemers thuis zijn gaan werken, maar dat vooral werknemers die al thuiswerkten voor de pandemie meer uren vanuit huis zijn gaan werken in 2023: van 5 uur per week in 2019 naar bijna 20 uur per week medio 2023.

Thuiswerken een bewuste keuze

De sociale aspecten – sociale contacten, samenwerking met collega’s, en merendeel van collega’s is op locatie – zijn de belangrijkste redenen om (ook) op locatie te werken. De belangrijkste reden om (deels) thuis te werken zijn de aard van het werk, minder reistijd, en productiviteit en concentratie.

Wel zijn er verschillen tussen de groepen thuiswerkers. Gedeeltelijke thuiswerkers lijken vooral thuis te werken ‘omdat het kan en uitkomt’ terwijl hoofdzakelijke en volledige thuiswerkers bewust kiezen voor thuiswerken. Bij volledige thuiswerkers zijn ook gezondheidsklachten relatief vaak een reden om thuis te werken. Bijna een derde van de werknemers geeft aan regelmatig zelf te kunnen bepalen waar of wanneer er wordt gewerkt.

Toch zijn er niet altijd afspraken gemaakt over hybride werken. Bij 1 op de 5 werknemers die thuis kan werken zijn er binnen de organisatie geen afspraken over hybride werken. Bij bijna de helft zijn er  informele afspraken (bijv. in overleg met leidinggevende) en bij een derde zijn de afspraken over hybride werken formeel vastgelegd.

Onderzoek

TNO deed het NEA-COVID-19 onderzoek onder ruim 6.000 werknemers in de periode van 6 juni tot en met 6 juli 2023. Daarbij werd de situatie medio 2023 vergeleken wordt met die van voor de pandemie (eind 2019).

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.