Skip to content Skip to footer

Strengere handhaving op in kaart brengen risico’s gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit wordt mogelijk doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in februari heeft aangepast.

Eerst waarschuwing

Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven dit niet op orde hadden en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan de slag gingen als de inspectie langs was geweest. Bedrijven kregen bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete.

Direct boete

Bij deze aanpassing boeteoplegging krijgen deze bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete en is het bedrag van de boete verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en de sancties zijn verzwaard.

Ernstige beroepsziekten

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is schadelijk voor de gezondheid van werknemers en kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks sterven er circa 3000 mensen aan beroepsziekten ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En nog veel meer mensen lopen onherstelbare gezondheidsschade op.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.