Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Natascha Kooijman

“Een actuele RI&E is dé basis voor een veilige werkvloer”

Steeds meer opleiders gebruiken de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de klant als basis voor een goed doordacht maatwerktraject. Een goede zaak, benadrukt veiligheidsadviseur Natascha Kooijman. “Met de RI&E in de hand kun je als opleider écht een verschil maken voor je klanten.” Met 22 dienstjaren binnen NIBHV mag Natascha Kooijman met recht een oudgediende…

Read more

Inspectie SZW

Arbeidsinspectie presenteert Meerjarenplan 2023-2026

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het Jaarplan 2023 gepresenteerd. Hierin komen alle toezichtsprogramma’s en de daaruit voortvloeiende activiteiten aan bod. De programma’s zijn gericht op herkenbare maatschappelijke risico’s. Om keuzes te maken, gebruikt de Arbeidsinspectie risicoanalyses zowel op strategisch en tactisch als op operationeel niveau. Binnen de programma’s maakt de Inspectie op…

Read more

Defensie

Inspectie Veiligheid Defensie: focus op versterking veiligheidscultuur

Ernstige incidenten zijn niet zelden een stimulans voor het herijken van veiligheidsbeleid. Zo kreeg de krijgsmacht in 2018 haar eigen Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) na een aantal ernstige voorvallen waarbij militairen omkwamen of gewond raakten. Inmiddels is de IVD vier jaar aan de slag en heeft de defensiewaakhond voor fysieke en sociale veiligheid de nodige…

Read more

Inspectie SZW

Arbeidsinspectie meldt 62 dodelijke slachtoffers in 2021

In 2021 overleden 62 slachtoffers bij een arbeidsongeval. Dat staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In de rapportage worden ook twee veelvoorkomende ongevalstypen nader uitgelicht: door iets geraakt worden en een ongeluk met voertuig of rijdend werktuig. Tevens wordt in de monitor aandacht besteed aan het toenemende aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten.…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.