Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Werken in distributiecentra onveilig

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat werken in distributiecentra onveilig is. Het aantal geïnspecteerde distributiecentra met één of meer overtredingen bleek hoog, 163 van de 200 (82%). In totaal werden 547 overtredingen vastgesteld, waarvan 28 zeer ernstige. Bij 20 distributiecentra werden werkzaamheden stilgelegd. De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteerde de distributiecentra in 2021 op het…

Read more

A.S. Watson investeert in veiligheidsbewustzijn

In de distributiecentra van A.S. Watson Benelux – moederbedrijf van onder meer de drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister en parfumerieketen ICI PARIS XL – is veiligheid niet alleen een kwestie van fysieke maatregelen en een goede organisatie, maar óók van bewustwording. Extra uitdaging bij het kweken van veiligheidsbewustzijn: het grote contingent aan anderstalige flexwerkers. Een groot…

Read more

veiligheidshelm

Positieve evaluatie meerjarenprogramma RI&E

Eind april stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang meerjarenprogramma RI&E. De hoofdconclusie is dat het programma positief wordt beoordeeld en een stevig fundament kent om de naleving van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te vergroten. Onderzoeksbureau AEF heeft het meerjarenprogramma RI&E geëvalueerd in het…

Read more

Inspectie SZW

Helft arbeidsongevallen wordt niet gemeld

Meer dan 50% van de arbeidsongevallen wordt niet bij de Arbeidsinspectie gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie over 2021. De Inspectie ontving in 2021 in totaal 3.482 meldingen van ongevallen, dat is 5 procent minder dan in 2020 en 18 procent minder dan het jaar daarvoor. De Arbeidsinspectie heeft in 2021…

Read more

ladder

Veiligheidsladder heet voortaan Safety Culture Ladder

De Veiligheidsladder brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Omdat er steeds meer belangstelling uit het buitenland is voor de certificaten van de Veiligheidsladder, wordt voortaan gebruikgemaakt van de naam Safety Culture Ladder. Wat is de Veiligheidsladder? De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten.…

Read more

Winnen in arbeidsveiligheid in zeven stappen

De SER heeft een samenvatting gemaakt van de handreiking arbeidsveiligheid. De toon is luchtig, met sport als metafoor. Het is speciaal bedoeld om kleine en middelgrote bedrijven te helpen toe te werken naar betere veiligheidsprestaties op de werkvloer. Betere veiligheidsprestaties De samenvatting geeft zeven stappen waarmee werkgevers en werknemers kunnen toewerken naar betere veiligheidsprestaties op…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2022 Kicker. All Rights Reserved.