Skip to content Skip to footer

Arbeidsinspectie focust op risico’s blootstelling gevaarlijke stoffen

In het jaarplan 2024 focust de Nederlandse Arbeidsinspectie zich onder andere op de naleving en aanpak van arbeidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en door zwaar fysiek belastend werk.

In het jaarplan 2024 kijkt de Inspectie vooruit naar het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026. Uitgangspunt daarbij blijft de wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers voor gezond, veilig en eerlijk werk. Toezicht en handhaving daarop vindt plaats vanuit elf programma’s, waaronder:

  • Psychosociale arbeidsbelasting (psa), arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting.
  • Asbest.
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling.
  • Procesveiligheid Brzo en ARIE.

Overige aandachtsgebieden

Behalve het werk vanuit de programma’s, richt de Inspectie zich in 2024 ook op andere aandachtsgebieden:

  • De aanwezigheid van een kwalitatief goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak en een contract met een arbodienstverlener.
  • Aandacht voor medezeggenschap bij de totstandkoming van het arbobeleid binnen hun organisatie.
  • Meer en betere communicatie over de meldplicht van arbeidsongevallen en de mogelijkheid om arbeidsongevallen rechtstreeks bij de Arbeidsinspectie te melden.
  • Aandacht voor de rol van bedrijfsartsen bij meldingen van arbeidsongevallen waarbij verzuim optreedt.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.