Skip to content Skip to footer

Convenant veilig werken in de bouw met ingehuurd personeel

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU om werk in de bouwsector veiliger te maken. Daartoe hebben zij het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel ondertekend.

Partijen willen onder andere een verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp’ers realiseren. Dat moet binnen drie jaar het geval zijn. Demissionair minister van SZW, Van Gennip, nam het convenant in ontvangst.

Diverse acties

Het convenant voorziet in diverse acties. Zo komt er onderzoek naar de benodigde basisvaardigheden en -kwalificaties die nodig zijn om veilig te werken op de bouwplaats. Hierbij worden goede voorbeelden uit andere sectoren meegenomen. Zowel inleners als uitleners brengen werkelijke belemmeringen in kaart en komen met gezamenlijke interventies die leiden tot effectieve maatregelen en aandacht voor goed werkgeverschap, zoals wettelijk vastgelegd in de Arbowet en het Arbobesluit. Immers, zowel inleners als uitleners hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om veilig werken.

Leerprojecten

De ondertekenaars willen ook leren van eerdere ervaringen in de glastuinbouw en starten met vijf leerprojecten. De geleerde lessen gaan mee in bestuurlijke afspraken en komen terecht in een handboek voor de hele keten: van opdrachtgever tot ingehuurd personeel.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.