Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
gevaarlijke stoffen

SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen bijgewerkt

De nieuwste versie van de lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, en stoffen die mutageen zijn of giftig zijn voor de voortplanting is gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De stoffen op de SZW-lijst kunnen in vrijwel alle werkomgevingen voorkomen, bijvoorbeeld in de industrie, in de bouwnijverheid en in ziekenhuizen.…

Read more

gevaarlijke stoffen

Herziene ARIE-regeling per 1 januari 2023 in werking getreden

De herziene regeling over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is sinds 1 januari 2023 van kracht. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziene regeling ARIE-plichtig worden. Alle ARIE-bedrijven moeten zich (opnieuw) aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De ARIE-regeling is op de volgende hoofdlijnen herzien: De…

Read more

gevaarlijke stoffen

Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking. De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een…

Read more

gevaarlijke stoffen

Strengere handhaving op in kaart brengen risico’s gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit wordt mogelijk doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in februari heeft aangepast. Eerst waarschuwing Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven dit niet op orde…

Read more

[Gevaarlijke] Stoffen: STOP!

Giftige lasdampen, explosieve stofconcentraties en bijtende schoonmaakmiddelen. Dat je moet oppassen met dit soort gevaarlijke stoffen is wel duidelijk. Maar wist je dat je ook flink ziek kunt worden van bijvoorbeeld houtstof of organisch materiaal? De effecten van langdurige blootstelling aan dit soort stoffen zijn niet zo acuut en daardoor ook minder bekend. Helaas gebeurt…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.