Skip to content Skip to footer

Mirjam Korse directeur Toezicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Mirjam Korse start 18 april 2022 als directeur Toezicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rits de Boer, inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie: “We zijn als directieteam ingenomen met de komst van Mirjam. Net als de andere directeuren, zal haar portefeuille de volle breedte van de inspectiemissie betreffen. Van bedrijven met gevaarlijke stoffen, het toezicht op grond van het besluit risico’s zware ongevallen, certificatie en markttoezicht tot arbeidsmarktfraude, schijnconstructies en bestaanszekerheid en sociale zekerheid.”

Mirjam Korse: “Met heel veel plezier start ik als directeur Toezicht. Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s van de inspectie een concrete bijdrage te leveren aan de missie van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen en de doorontwikkeling van de inspectie. Graag zet ik daar mijn kennis en ervaring, die ik heb opgedaan in verschillende uitvoeringsorganisaties, voor in.”

Mirjam Korse vervult sinds november 2020 een tijdelijke functie als kwartiermaker/ plaatsvervangend directeur van twee divisies geneesmiddelentoelating en -bewaking bij het Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen. Daarvoor was zij MT-lid en hoofd Stralingsbescherming en Crisismanagement bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.