Skip to content Skip to footer

Veel arbeidsongevallen buiten beeld bij Arbeidsinspectie

Werkgevers melden arbeidsongevallen vaak niet, waar dat wel zou moeten. Eerder onderzoek schatte het percentage niet-gemelde ongevallen op ongeveer 50%. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt nu dat dit percentage eerder een ondergrens is. Mogelijk is het nog flink hoger, misschien wel rond de 70%.

Elk jaar worden ongeveer 200.000 werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval. Ongeveer 60 mensen overlijden hierdoor jaarlijks en aan de gevolgen van ongezond werk overlijden jaarlijks naar schatting 4.000 mensen. De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen van ongevallen en klachten op de werkvloer. Dat doet de inspectie transparant, zo blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het meldingenproces. Maar uit dat onderzoek blijkt ook dat veel meldingsplichtige ongevallen (minimaal de helft en mogelijk wel 70%) helemaal niet worden gemeld bij de Arbeidsinspectie.

Aantal niet-gemelde ongevallen nog hoger dan gedacht

De Arbeidsinspectie en de minister van SZW slagen er niet in om de meldingsbereidheid bij werkgevers te verhogen. Mogelijke oorzaken van het niet melden van ongevallen zijn onder meer onbekendheid met de meldplicht, onduidelijkheid over de ernst van een ongeval of angst voor geschillen en rechtszaken. Onveilige arbeidsomstandigheden blijven zo buiten het zicht van de Arbeidsinspectie, waardoor deze minder goed kan bijdragen aan een veilige werkvloer.

Uitzendkrachten en arbeidsmigranten vaak slachtoffer

Met name uitzendkrachten en arbeidsmigranten, die relatief vaak het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen, lopen het risico hier de dupe van te worden. Vanaf 2024 geldt een dubbele meldplicht. Dit houdt in dat naast het inhurende bedrijf ook het uitzendbureau verplicht is een arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. Deze maatregel moet de ondermelding onder uitzendkrachten en arbeidsmigranten gaan verkleinen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.