Skip to content Skip to footer

Arbo-inspectiedag in diverse distributiecentra

Onlangs hield de Nederlandse Arbeidsinspectie een Arbo-inspectiedag in diverse distributiecentra. Er was van te voren aangekondigd waar tijdens de inspecties de nadruk op zou liggen, namelijk op aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Ook werd er door de inspectie gekeken naar de fysieke belasting.

In totaal werden er 176 inspecties uitgevoerd. Verder wordt nog onderzoek gedaan naar overtredingen vanwege bijvoorbeeld het ontbreken of niet op orde hebben van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak.

Waarschuwingen

Er werden 312 waarschuwingen uitgedeeld. In bijna de helft van de gevallen ontbrak er een verkeersplan, of was dat verkeersplan niet op orde. Verder kreeg een derde van de bedrijven een waarschuwing voor het ontbreken van een plan van aanpak voor fysieke belasting.

Stilleggingen

In totaal was er sprake van 28 (tijdelijke) stilleggingen. In de meeste gevallen omdat er geen maatregelen waren genomen tegen valgevaar of omdat er geen aanrijdbeveiliging was. Ook zijn er 6 boeterapporten opgemaakt.

Aanleiding

De aanleiding voor de inspectiedag was een eerdere constatering van de inspectie begin dit jaar dat het qua arbeidsomstandigheden ondermaats is bij distributiecentra.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.