Skip to content Skip to footer

Nieuwe versie Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (SCL) is herzien. Het instrument om de veiligheidscultuur binnen bedrijven te bevorderen was al enige tijd toe aan een vernieuwing. De nieuwe versie heet Safety Culture Ladder 2.0.

Werkgevers hebben verschillende middelen om de veiligheidscultuur binnen hun organisatie te bevorderen. De SCL is een instrument dat daarbij kan helpen. Het schema, oorspronkelijk afkomstig van ProRail, bestaat uit vijf treden en inmiddels maken al bijna 2.000 bedrijven er gebruik van. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. De SCL maakt geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Iedereen in de hele keten is verantwoordelijk voor de veiligheid. De SCL is zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is voor alle sectoren en voor alle typen bedrijven.

Waarom de herziening

De herziening van de SCL heeft een aantal redenen. Steeds meer gebruikers herkenden de toegepaste termen (over het spoor) niet meer. Deze termen zijn in de nieuwe ladder weggehaald, zodat het model voor iedere sector bruikbaar is. Ook vonden gebruikers dat er veel herhalingen in de beschrijvingen zaten en gaven ze aan dat ze graag oplopende beschrijvingen over de treden wilden. Dit is een houvast bij een groei naar een volgende trede. Bovendien was er behoefte om nieuwe afspraken te maken over de beoordeling. Tot slot gaven gebruikers van de eerdere editie van de SCL aan een betere uitwerking voor de hogere treden te willen.

Ingangsdatum en overgangsperiode

Vanaf 1 januari 2024 kunnen audits worden uitgevoerd op basis van SCL 2.0 in overeenstemming met de afspraken in het certificatieschema. Het jaar 2024 geldt als een overgangsjaar waarbij (her)certificatie kan plaatsvinden op SCL 2.0 en op de vorige editie van de SCL. Vanaf 1 januari 2025 kan (her)certificatie enkel nog plaatsvinden op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de vorige editie van de SCL worden uitgevoerd. Als gedurende de looptijd van het certificaat wordt overgestapt op SCL 2.0, moet er een initiële audit worden uitgevoerd op SCL 2.0. Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen nog certificaten geldig die zijn afgegeven op basis van SCL 2.0 (of latere edities).

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.