Skip to content Skip to footer

Wereldwijd aandacht voor veiligheid en gezondheid op het werk 

Op 28 april was het World Day for Safety and Health at Work, georganiseerd door de International Labour Organisation (ILO) van de Verenigde Naties. Met deze dag vestigt ILO de aandacht op het voorkomen van werkgerelateerde ongevallen en ziekten.

Dit is nodig omdat bedrijven zich onvoldoende bewust zijn van het thema veiligheid op de werkvloer. Zo vinden er wereldwijd nog tal van ongevallen plaats doordat mensen simpelweg niet of vaak net te laat worden gezien. Als je verder beseft hoe vaak personen door een beroepsziekte getroffen worden en er zelfs aan overlijden, dan is meer aandacht voor preventie een thema dat logischerwijs hoog op de agenda dient te staan, aldus de ILO. 

Voorlichting over veilig werken aan werknemers

Werkgevers hebben de verplichting om werknemers goed te informeren over het werk en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Welke voorlichting er nodig is en over welk onderwerp, komt dikwijls voort uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Werkgevers dienen voorlichting en instructie te borgen in de organisatie. Dit kan namelijk worden opgevraagd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Belangrijk is om de voorlichting regelmatig te herhalen. Eenmalige voorlichting en instructie blijft niet hangen en kan door de waan van de dag vergeten worden.

Benoem een preventiemedewerkers

Veel bedrijven hebben een preventiemedewerker. Dat is iemand die zich binnen een bedrijf – meestal naast zijn of haar reguliere werk – inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat iedere organisatie een of meer preventiemedewerkers moet aanstellen. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Reageer op dit artikel

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.