Skip to content Skip to footer

Geldboete voor dodelijk ongeval tijdens schoonmaken van tankwagen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een bedrijf in logistieke dienstverlening veroordeeld tot een geldboete van 75.000 euro. Het bedrijf voldeed namelijk niet aan de Arbowet, waardoor er een dodelijk ongeval kon gebeuren met één van haar werknemers.

In februari 2019 was een medewerker van het bedrijf in de vestiging in Ritthem een tankwagen aan het schoonmaken. Hij viel daarbij van grote hoogte en liep ernstig hoofd- en hersenletsel op. Een dag later kwam het slachtoffer in het ziekenhuis te overlijden.

Geen RI&E

Volgens de rechtbank overtrad het bedrijf de Arbowet. Er was voor de locatie in Ritthem namelijk geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gemaakt voor het werk dat daar werd uitgevoerd. Ook kreeg het slachtoffer onvoldoende instructies over het veilig werken op hoogte. Daarnaast nam het bedrijf onvoldoende maatregelen om een val te voorkomen.

Eerder al ongevallen

Het dodelijke ongeval had grote impact op de nabestaanden van het slachtoffer, maar ook op zijn collega’s. De rechtbank realiseert zich dat onherstelbaar leed aan de nabestaanden is toegebracht en dat een strafoplegging, in welke vorm of omvang dan ook, dit leed niet ongedaan zal kunnen maken. Daarbij weegt mee dat er niet eerder een dodelijk ongeval gebeurde bij het bedrijf, maar dat er wel eerder soortgelijke ongevallen plaatsvonden.

Inmiddels RI&E opgesteld

Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat het bedrijf frequent en goed contact hield met de nabestaanden en dat zij de financiële verplichtingen al enige tijd geleden geheel voldeed. Ook liet het bedrijf direct na het ongeval een externe audit verrichten, is er een RI&E opgesteld voor de werkomgeving in Ritthem en zijn er aanpassingen gedaan in de inrichting van de hal waar het ongeluk gebeurde.

Ernstig misdrijf, hoge boete

De officier van justitie eiste een geldboete van 30.000 euro. De rechtbank vindt dat deze straf geen recht doet aan de ernst van het delict. Het is namelijk een ernstig misdrijf en bovendien is de draagkracht van het bedrijf niet gering. De rechtbank vindt een geldboete van 80.000 euro op zijn plaats. Omdat de redelijke termijn waarbinnen het Openbaar Ministerie de zaak voor de rechter had moeten brengen is overschreden, matigt de rechtbank de geldboete naar 75.000 euro.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.