Skip to content Skip to footer

Blog #4: Vertrouwen

De oplettende bezoeker van de website van Vakblad Veiligheid is het ongetwijfeld opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker aandacht is voor het onderwerp rookverspreiding. Dat is niet vreemd, want inmiddels is wel duidelijk dat het in september 2020 door de Brandweeracademie (NIPV) gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ ingrijpende gevolgen gaat krijgen. Ook voor de praktijk van de bedrijfshulpverlening.

Het rapport bevatte allerlei nieuwe inzichten rondom rookverspreiding, op basis van uitgebreide praktijkexperimenten. Deze experimenten lieten zien hoe rook en koolmonoxide zich kunnen verspreiden in woongebouwen en welke factoren hierop van invloed zijn. In opdracht van NIBHV bracht het NIPV daarom vervolgens in kaart wat de meest actuele inzichten op dit vlak zijn, en vooral welke lessen we daaruit kunnen trekken voor het handelingsperspectief van de bhv.

Momenteel wordt door mijn collega’s bij NIBHV hard gewerkt om de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek (evidence based) door te vertalen naar praktische nieuwe les- en leerstof voor de bhv. Daarin zijn zij inmiddels ver gevorderd, waardoor oplevering in juni mogelijk is.  Ik ben er trots op dat we deze stap zetten, waarbij we ons uiteraard bewust zijn van het feit dat dit in meer of mindere mate gevolgen zal hebben voor zowel opleiders als instructeurs. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.

Dat vertrouwen baseer ik onder andere op de bezoeken die ik regelmatig afleg bij opleiders. Steeds weer word ik dan ontvangen door zeer enthousiaste en positief kritische mensen, die met veel passie praten over het vak en mij enthousiast hun bedrijf laten zien. Vol vertrouwen rijd ik aan het einde van zo’n bezoek dan weer naar huis.

Verder word ik in mijn vertrouwen gesterkt door de bijscholingen van NIBHV instructeurs die ik recentelijk heb bijgewoond. Hier kreeg ik de kans om de instructeurs in actie mee te maken. Wat mij opviel, was hun kritische opstelling naar ons als NIBHV, naar zichzelf en naar de groep. Maar steeds positief en met een enorme gedrevenheid voor het vak en hun werk.

Kortom, vertrouwen is de grote gemene deler in mijn ervaringen van de afgelopen maanden. En dat is precies wat ik ook iedere bhv’er gun: dat jij vol vertrouwen aan de slag gaat als het erop aankomt. Getraind door de beste opleiders en instructeurs, en met de nieuwste inzichten in je bagage.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.