Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
horeca

Bhv in de horeca is basis voor succes

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) heeft ongeveer een kwart van de horecamedewerkers te maken met gevaarlijke situaties op het werk. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen voor de bedrijfshulpverlening?  Bedrijfshulpverlening vloeit voort uit de Arbowet en geldt dan ook voor alle organisaties en ondernemingen in Nederland. Net als in andere sectoren zetten ook bedrijfshulpverleners…

Read more

ROC Friese Poort

Maritieme bhv is net een beetje anders

Wie beroepsmatig aan boord van een schip werkt, moet van alle markten thuis zijn. Ook in noodsituaties. Op dat principe ontwikkelde ROC Friese Poort op Urk een cursus ‘Basisveiligheid voor deksmannen’. Een cursus maritieme bedrijfshulpverlening om aspirant-scheepvarenden vóór hun stage aan boord klaar te stomen voor de vereiste zelfredzaamheid in de scheepvaart. Voor de praktijklessen…

Read more

Lieuwe de Witte

Lector Brandpreventie Lieuwe de Witte: “Overvraag bhv niet bij brandscenario’s”

Kwetsbare personen worden onvoldoende tegen brand beschermd door de bouwregelgeving. En bedrijfshulpverlening is een cruciaal onderdeel van elk brandbeveiligingsconcept, maar bij brand moeten we geen te hoge verwachtingen koesteren over wat de bhv kán. Lieuwe de Witte, sinds januari dit jaar lector Brandpreventie aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), schuwt duidelijke boodschappen niet. In…

Read more

video bhv

Hé, heb jij al bhv op je werk?

Bhv? Dat zijn toch mensen die kunnen optreden bij eerste hulp, brand en ontruiming? Maar hoe regel je dat? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Handreiking Bedrijfshulpverlening, waarvan nu ook een informatieve video is gemaakt. In Nederland is elke werkgever verplicht om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (bhv). Maar dat is lang…

Read more

meldkamer

Meldkamer als schakelpunt voor bhv

Voor bhv-organisaties is de meldkamer van de veiligheidsregio het ‘loket’ om externe hulp van brandweer, ambulance of politie in te roepen. Een schakelpunt dat de werelden van bedrijfs- en overheidshulpverlening verbindt. Snelle en nauwkeurige informatieverstrekking is bij de melding essentieel voor een juiste inzet van mensen en middelen. NIBHV-directeur Koos Pulleman wilde wel eens in…

Read more

Inholland

Hogeschool Inholland ziet bhv als essentiële schakel

Binnen Hogeschool Inholland, met duizenden studenten en zo’n veertien gebouwen en diverse andere onderwijslocaties in de Randstad, neemt integrale veiligheid een belangrijke plek in. Binnen het totale integrale veiligheidsbeleid vormt de bedrijfshulpverlening een essentiële schakel. Ruim 25.000 studenten, verdeeld over in totaal acht steden in Noord- en Zuid-Holland: Hogeschool Inholland is een van de grotere…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.