Skip to content Skip to footer

Hé, heb jij al bhv op je werk?

Bhv? Dat zijn toch mensen die kunnen optreden bij eerste hulp, brand en ontruiming? Maar hoe regel je dat? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Handreiking Bedrijfshulpverlening, waarvan nu ook een informatieve video is gemaakt.

In Nederland is elke werkgever verplicht om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (bhv). Maar dat is lang niet altijd even gemakkelijk. Er bestaat immers niet zoiets als dé blauwdruk voor bhv. De specifieke risico’s verschillen vaak per branche en per organisatie. Bovendien zijn er allerlei wetten en regels waar je als werkgever aan moet voldoen.

Handreiking Bedrijfshulpverlening

In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) actualiseerde NIBHV daarom de Handreiking Bedrijfshulpverlening, voor werkgevers in MKB-branches met relatief lage brand- en ongevalsrisico’s. Als branche kan je deze handreiking gebruiken om de bhv-organisatie optimaal in te richten. Je leest alles over de laatste wet- en regelgeving. Ook bevat de handreiking een stappenplan, waarmee je stap voor stap kunt komen tot een bhv-organisatie die optimaal functioneert.

Ook op YouTube

Er is nu ook een informatieve animatievideo gemaakt, waarin alle vragen kort en overzichtelijk aan de orde komen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.