Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘Safety First’ bij Coca-Cola European Partners

De mission statement van Coca-Cola European Partners (CCEP) is overduidelijk als het gaat om gezond & veilig werken: ‘Een prettige en veilige werkomgeving waar mensen worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen.’ Gosia van Aert Sieniuc, sinds 2018 manager Health & Safety bij CCEP en in deze functie verantwoordelijk voor het management en beleid van veiligheid en gezondheid op de locaties in Nederland, vertelt over het belang van gezond & veilig werken voor Coca-Cola European Partners.

“Binnen CCEP werken we met het motto ‘Safety First’. Dit is voor ons een belangrijke en onmisbare visie die we graag uitdragen in de organisatie”, begint Gosia van Aert Sieniuc haar toelichting op de visie, missie en strategie voor gezond & veilig werken. Zij vervolgt: “Maar geen visie wordt tot leven gebracht zonder het praktisch werkbaar te maken. Onze missie is dus om mensen te laten begrijpen dat veiligheid niet bij de functie van een veiligheidsmanager begint en eindigt. Dat veiligheid ook niet alleen op procedures, werkinstructies en sanctiebeleid wordt gebouwd. Veiligheid begint namelijk met het individu en eindigt met al onze collega’s als een team. Veiligheid houden we in stand door het ontwikkelen van vermogen om actief mee te doen en mee te kunnen denken en werken aan verbeteringen. We vinden dat veiligheid de verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Strategisch gezien betekent dit bij ons een directe betrokkenheid van de medewerkers op alle niveaus binnen het bedrijf in het vormen van beleid en optimaliseren van de werkprocessen. Daarbij is het creëren van eigenaarschap heel belangrijk. We moeten verantwoordelijk nemen voor het werk dat we doen, voor de omgeving waar we werken, voor onszelf en onze collega’s.”

We stimuleren onze medewerkers continu om zich bewust te zijn van veilig werken.

Gosia van Aert Sieniuc

Jullie streven naar ‘een prettige en veilige werkomgeving waar mensen worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen.’ Hoe wordt hier invulling aan gegeven?

“Het welzijn van medewerkers en het ontwikkelen van een duurzame relatie met elke medewerker is voor ons belangrijk. Daarom leggen we veel nadruk op de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, op de open cultuur waar alles bespreekbaar is en waar de collega’s elkaar respecteren. Het bedrijf geeft ruimte voor eigen initiatief en luistert naar behoeftes van haar medewerkers. Op die manier houden we focus op duurzame inzetbaarheid. Daarnaast geven we alle leidinggevenden een training over ‘well-being’. Deze wordt onder andere gegeven door de directeur van onze fabriek in Dongen, iets dat ook aangeeft hoe belangrijk we dit vinden. Waar mensen zich prettig en veilig voelen, daar groeit namelijk een duurzame relatie. We zijn trots op het feit dat we veel medewerkers hebben die een lange en mooie arbeidsrelatie hebben opgebouwd met Coca-Cola. Dit willen we graag zo houden.”

Bij Coca-Cola in Nederland werken circa 750 medewerkers, verdeeld over het hoofdkantoor in Rotterdam en de fabriek in Dongen.

Waarom is gezond & veilig werken belangrijk voor jullie?

“Veiligheid en gezondheid bieden de organisatie duurzaamheid en continuïteit op lange termijn. We weten dat bij bedrijven waar veilig en gezond wordt gewerkt de tevredenheid onder medewerkers stijgt en het de effectiviteit van hun werk ten goede komt. Alles waar we achter staan en waar we plezier in vinden, doen we met overtuiging en dit doen we goed. Uiteindelijk willen we hiermee als bedrijf ook ziekte en ongevallen terugdringen, onderdelen die tevens bijdragen aan een duurzame toekomst voor zowel onze medewerkers als ons bedrijf.”

Staat het als vast onderwerp op de agenda van de directie?

“Garanderen van een veilige werkvloer vraagt om investeringen, enerzijds vanuit personele ondersteuning, anderzijds vanuit financieel oogpunt. We nemen hier weloverwogen beslissingen in, er mag niks ten koste van het welzijn van de medewerker gaan, we streven naar optimale beslissingen. Het meedenken aan pragmatische oplossingen is onze strategische keuze. Een mooie uitdaging, vind ik. Het houdt ons scherp en zo worden we ook meegenomen in het proces van beslissingen.”

Hoe belangrijk vind jij gezond & veilig werken?

“We vinden het allemaal fijn om elke ochtend naar ons werk te gaan en te weten dat je in een prettige en veilige werkomgeving aan de slag gaat. Het is belangrijk om te benadrukken dat een veilige werkomgeving niet alleen impact op jezelf heeft maar juist ook op de mensen om je heen, je collega’s en ook je familie of partner. Het voorkomen van ongevallen dient dus een breder belang voor de mensen om je heen.”

Welke arbeids- en gezondheidsrisico’s kent Coca-Cola European Partners in Nederland?

“Op kantoor praat je toch gauw over ergonomie door veel computerwerk, of brandgevaar, en bijvoorbeeld het risico op een auto-ongeval. Veel van onze medewerkers zijn namelijk vaak onderweg voor hun werk, bijvoorbeeld om naar kantoor te gaan of om klanten te bezoeken. In onze fabriek in Dongen betreft het uiteraard andere risico’s, want daar wordt gewerkt met machines, heftrucks, geconcentreerde reinigingsmiddelen, enzovoort. Allemaal factoren waar we kritisch mee omgaan en die we continu in ogenschouw nemen. Onze risico-inventarisaties zijn dan ook breed opgebouwd.”

Gosia van Aert Sieniuc: “We stimuleren onze medewerkers continu om zich bewust te zijn van veilig werken.”

Zijn er speciale programma’s om gezond & veilig werken te bevorderen?

“We stimuleren onze medewerkers continu om zich bewust te zijn van veilig werken. Er wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid, onder andere door interne enquêtes bekijken we waar er mogelijke verbeterpunten zijn. Daarnaast staat er een nieuwe interne campagne op de agenda:  ‘Wil jij weten hoe fit je bent?’ In deze campagne komt bijvoorbeeld de mogelijkheid aan bod om een medische check te laten doen. En we hebben enige tijd geleden een preventief medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd, waarbij de focus lag op de levensstijl van medewerkers. De informatie en aanbevelingen worden dit jaar meegenomen naar de volgende fase.”

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Altijd als eerst op de hoogte van nieuwe artikelen. 1x per maand in uw mailbox.

Hoe betrekken jullie de medewerkers bij het onderwerp gezond & veilig werken?

“Door gesprekken die regulier gepland worden of tijdens observatierondes, door personeelsmeetings waar mensen zowel hun vragen kunnen stellen als ideeën inbrengen, maar ook door koffie-gesprekken. En in onze fabriek in Dongen starten we onze meetings met een inhoudelijke update over veiligheid, waarin we eventuele opmerkingen of aanbevelingen om de werkvloer veilig te houden bespreken.

Hoe zou je de veiligheidscultuur binnen CCEP kenschetsen?

“Veiligheid komt uit alle lagen en iedereen voelt zich vrij om een melding te maken, dat is eigenlijk vanzelfsprekend. En de lijntjes hier zijn kort. Iedereen kan de directeur spreken, iedereen kan hem vragen stellen, iedereen weet zijn naam.”

Wat zou er nog beter kunnen? “

Als er zich een onveilige situatie heeft voorgedaan, dan ligt het voornamelijk aan een verkeerde inschatting van het risico. Dit zijn lessen die we meenemen in onze risico-inventarisaties en in de werkmethodes die we hanteren op de vloer.” AdK//

Impact coronacrisis en anderhalvemetermaatregelen

“Vanaf het moment dat de lockdown inging, was ons kantoor in Rotterdam van de ene op de andere dag leeg. Maar in onze fabriek in Dongen bleven we produceren. Er was in die eerste weken een toenemende vraag naar levensmiddelen, waaronder ook van frisdranken.
Om de veiligheid te kunnen garanderen tijdens deze periode, hebben we de medewerkers in Dongen actief laten meedenken over maatregelen, zoals het inrichten van de kantine, wegzetten van de voorraden van de desinfectiemiddelen, of hoe we de 1,5 meter afstand konden inbouwen in onze dagelijkse processen. Iedereen hield zich heel goed aan de vuistregel: ben je verkouden, meld je ziek. Mensen in de productie en logistiek kunnen niet werken vanuit thuis, dus ziekmelden was de enige optie. Nu merken we weer dat het ziekteverzuim gedaald is tot een normaal niveau. We zijn heel blij dat we grote problemen of besmettingen hebben kunnen voorkomen met deze aanpak.
Inmiddels zijn de deuren van ons kantoor in Rotterdam ook langzaamaan weer geopend en is er alles aan gedaan om een veilige werkplek en voldoende afstand te garanderen. Er zijn spatschermen aangebracht, desinfectiemiddelen beschikbaar gemaakt, wegaanwijzingen geplakt, stoelen weggehaald. Er is zelfs een online schema gekomen voor om-en-om werken vanuit huis en kantoor. Elke team heeft een eigen rooster, de werkplekken zijn geteld en genummerd. Op deze manier kunnen collega’s elkaar langzaamaan ook fysiek weer zien, een prettige afwisseling met het thuiswerken na een lange periode.”

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.