Skip to content Skip to footer

Waarom is een preventiemedewerker nodig?

Elk bedrijf en iedere organisatie moet minimaal één preventiemedewerker hebben, zo is in 2005 vastgelegd in de Arbowet. Maar wat doet de preventiemedewerker eigenlijk en waarom is hij of zij nodig?

Taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zo speelt hij of zij een belangrijke rol bij het opstellen van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van de maatregelen die hieruit voortvloeien.

De preventiemedewerker overlegt met de bhv-organisatie over mogelijke risico’s zoals ongevallen, brand of andere incidenten. Ook is de preventiemedewerker vaak het centrale aanspreekpunt voor werknemers, werkgevers en arbodeskundigen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.

Verder signaleert de preventiemedewerker zaken op veiligheidsgebied die niet goed gaan. En tenslotte geeft hij of zij vaak voorlichting over het onderhoud van apparaten, het werken met gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Minstens één preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft, kortom, een belangrijke rol als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Niet voor niets is elk bedrijf verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben, met de aantekening dat bij kleine bedrijven (met minder dan 25 werknemers) de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker mag vervullen.

Handreiking met praktische informatie en adviezen

Om bedrijven te ondersteunen bij het vormgeven van de functie van preventiemedewerker, lieten het Arboplatform van de SER en de Stichting van de Arbeid de Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker maken.

De handreiking geeft praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers én voor preventiemedewerkers zelf, zodat zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland goed kunnen oppakken.

Elders op de website vind je meer informatie over de preventiemedewerker.

Reageer op dit artikel

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.