Skip to content Skip to footer

Toetsing RI&E door arbokerndeskundigen volgens nieuw certificatieschema

Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen, waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) veranderen.

Per 1 juli 2022 moeten arbokerndeskundigen gecertificeerd zijn om een RI&E te mogen toetsen. Het gaat om de:

  • arbeids- en organisatiedeskundige;
  • hogere veiligheidskundige en
  • arbeidshygiënist.

Het nieuwe schema geldt niet voor de vierde kerndeskundige, de bedrijfsarts. Voor deze kerndeskundige is een BIG-registratie voldoende.

In het nieuwe certificatieschema is aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise beschikt. Een kerndeskundige mag een RI&E-toetsing alleen doen binnen de eigen expertise.

Ook moeten kerndeskundigen om gecertificeerd te blijven, kunnen aantonen dat zij actief zijn in het toetsen van en adviseren over de RI&E en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. Hierdoor moet duidelijker worden waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een toetsing uitvoert van een onderwerp waarover hij of zij geen specifieke kennis heeft.

Gevolgen voor werkgevers

Met de invoering van het nieuwe certificatieschema gaat ook de procedure van de toetsing veranderen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers die verplicht zijn de RI&E te laten toetsen. Die toetsing wordt verdeeld in:

  • Een systeemtoetsing, waarbij wordt beoordeeld of de RI&E aan alle wettelijke verplichte onderdelen voldoet en
  • Een scopetoetsing, waarbij wordt bekeken of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht. Dit vraagt om inhoudelijke kennis van de kerndeskundige.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.