Skip to content Skip to footer

Taskforce vraagt om aandacht voor geweld tegen hulpverleners

Agressie en geweld is een structureel maatschappelijk probleem. De veiligheid van hulpverleners verdient daarom een waardige plek in het regeerakkoord. Dat schrijft voorzitter Pieter Verhoeve van de Taskforce Onze Hulpverleners in een brandbrief aan de informateurs.

Brandbrief

In 2020 steeg het aantal meldingen van geweldsincidenten bij politiemensen met bijna een vijfde tot 12.500. “Bij de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord gaan wij er dan ook vanuit dat de veiligheid van onze hulpverleners  – en van andere mensen met een publieke taak – urgent genoeg is om in het regeerakkoord een duurzame financiering van ons actieprogramma op te nemen. Zodat mensen met hart voor de publieke zaak hun werk veilig kunnen uitvoeren”, sluit Verhoeve de brandbrief af.

Taskforce Onze Hulpverleners

De Taskforce Onze Hulpverleners is in maart van dit jaar opgericht. Doel is terugdringing van geweld tegen en mishandeling van hulpverleners. En Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. De politie, de gemeenten als werkgever van de boa’s, de brandweer, het ministerie Justitie en Veiligheid, het OM en de wetenschap werken hieraan samen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.