Skip to content Skip to footer

SER publiceert handreiking Arbeidsveiligheid

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Arbeidsveiligheid gepubliceerd. Het document helpt het midden- en kleinbedrijf bij het starten met, en doorgroeien in arbeidsveiligheid.

In de handreiking richt de SER zich op het voorkomen van arbeidsongevallen, ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken.

Midden- en kleinbedrijf

De handreiking is met name bedoeld voor bedrijven met een klein aantal mensen in dienst, maar ook voor middelgrote bedrijven. In de handreiking staan praktische richtlijnen voor het opzetten van een Veiligheidsaanpak en dat bijvoorbeeld de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) daarvoor de eerste stap is.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.