Skip to content Skip to footer

Rookverspreiding: risico’s voor vluchten en stay-in-place?

De snelle verspreiding van (giftige) rook is de belangrijkste oorzaak van slachtoffers bij brand in gebouwen. Wat zijn de risico’s van rookverspreiding voor het vluchten en voor het stay-in-place-concept? Kunnen deze risico’s worden beperkt door aanvullende voorzieningen? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het onderzoek ‘Rookverspreiding en persoonlijke veiligheid – Voorzieningen voor vluchtveiligheid en stay-in-place’ zijn de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is het risico van rookverspreiding in de (extra) beschermde vluchtroute voor een ontvluchtingsconcept en hoe kan dit risico worden gereduceerd?
  • Wat is het risico van rookverspreiding tussen brandcompartimenten bij een stay-in-place-concept en hoe kan dit risico worden gereduceerd?
  • Welke betrouwbaarheid van rookwerende scheidingsconstructies en brandwerende draag- en scheidingsconstructies van de brandcompartimenten is nodig voor een veilig verblijf van gebouwgebruikers bij een stay-in-place-concept?

Conclusies

Het resultaat is een 154 pagina’s tellend rapport, waarin de onderzoekers onder andere concluderen dat zowel bij het ontvluchtingsconcept als bij het stay-in-place-concept de risico’s van rookverspreiding het grootst zijn voor de zeer kwetsbare doelgroep.

Verder stellen de onderzoekers dat door de toenemende de vergrijzing in de komende jaren de verhouding tussen zelfredzamen en niet-zelfredzame personen in woongebouwen ook anders wordt. Dit leidt tot de vraag welk risico voor deze doelgroep bij een stay-in-place-concept nog acceptabel wordt geacht. Nadere doordenking van deze vraag in een vervolgonderzoek of maatschappelijk debat is nodig.

Naast een ontvluchtingsconcept en een stay-in-place-concept opperen de onderzoekers ook nog de mogelijkheid van een tussenvorm (hybride concept). In het geval de gang rookvrij is, kunnen bewoners ervoor kiezen om de woning te ontvluchten. Mocht vluchten vanwege rook op de gang niet mogelijk zijn, dan kunnen bewoners er (in eerste instantie) voor kiezen om in de woning te blijven. Ventileren van de vluchtroute zou dan een mogelijkheid kunnen zijn om de gang op termijn weer vluchtveilig te maken.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat een stay-in-place-concept een aanzienlijke opgave met zich meebrengt voor de brandweer. De brandweer wordt dan namelijk geconfronteerd met een gebouw waarin (veel) personen aanwezig zijn. Met name de afweging of deze personen in het gebouw kunnen verblijven of dat ze (alsnog) geëvacueerd moeten worden, behoeft nadere doordenking.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.