Skip to content Skip to footer

RIVM rapport ‘Inventarisatie radonblootstelling specifieke beroepsgroepen’ gepubliceerd

Het RIVM heeft onderzocht in welke beroepsgroepen in Nederland werknemers mogelijk blootstaan aan hogere concentraties radon; vooral daar waar de concentratie hoger kan zijn dan het referentieniveau. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Inventarisatie radonblootstelling specifieke beroepsgroepen’.

Werkplekken onder de grond

Op bijna alle werkplekken in Nederland zit radon in de lucht, een natuurlijke radioactieve stof. In bepaalde beroepsgroepen kunnen werknemers op de werkplek mogelijk te maken krijgen met een verhoogde radonblootstelling. De kans hierop blijkt hoger op werkplekken onder de grond, op werkplekken waar met grondwater wordt gewerkt, en in glastuinbouwkassen waar gewassen met CO2 worden bemest. Voor mensen die werken met bouwmaterialen waaruit radon vrijkomt, zoals gips, beton en marmer, lijkt het onwaarschijnlijk dat zij blootstaan aan radonconcentraties hoger dan het referentieniveau.

Risicofactoren

Verschillende factoren bepalen het risico voor de gezondheid van een werknemer die blootstaat aan een hogere concentratie radon. Naast de radonconcentratie hangt het ervan af hoe lang een werknemer op zo’n werkplek is en of de ruimte wordt geventileerd. Vergeleken met de meeste andere landen is de concentratie radon in Nederland laag, ook op werkplekken.

Radioactief edelgas

Radon is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en in bouwmaterialen die daarvan zijn gemaakt. Van daaruit kan het vrijkomen in afgesloten ruimten. Radon verandert uit zichzelf in andere radioactieve stoffen. Deze stoffen kunnen gaan vastzitten aan stofdeeltjes in de lucht. Als mensen deze stofdeeltjes inademen, blijven ze achter in de longen. Dit vergroot de kans om longkanker te krijgen.

Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.