Skip to content Skip to footer

Protocol starten met reanimatie ongewijzigd

Na het incident met RKC Waalwijk’s doelman Etienne Vaessen op zaterdag 30 september 2023, waarbij verwarring ontstond over het juiste moment om met reanimatie te beginnen, bevestigt de Nederlandse Reanimatieraad dat het bestaande reanimatieprotocol ongewijzigd blijft. De KNVB volgt deze richtlijnen ook.

De richtlijnen voor het starten van reanimatie zijn als volgt:

  • Begin met reanimeren als het slachtoffer niet reageert op aanspreken en aanschudden, en
  • Als het slachtoffer niet ademt, niet normaal ademt, of als er twijfel bestaat.

In sommige gevallen, zoals wanneer een slachtoffer bewusteloos raakt na een hoofdletsel en een snurkende ademhaling vertoont, kan dit tot twijfel leiden bij hulpverleners. De hoofdkantel-kinliftmethode kan worden toegepast om de luchtweg te openen en te controleren op normale ademhaling. Als er nog steeds twijfel bestaat, is direct starten met reanimatie de juiste keuze.

Bij twijfel direct starten met reanimeren

De Nederlandse Reanimatieraad ondersteunt het besluit om bij twijfel direct te beginnen met reanimeren. Het risico van het niet starten van reanimatie wanneer dit wel nodig is, is aanzienlijk groter dan het starten van reanimatie en later te constateren dat het niet nodig was. Dit wordt niet beschouwd als preventief reanimeren, zoals soms verkeerd begrepen wordt.

Tong inslikken niet mogelijk

Tot slot benadrukt de NRR dat het niet mogelijk is om de tong in te slikken. Bij bewusteloze slachtoffers kan de tong echter naar achteren zakken en de luchtweg (gedeeltelijk) blokkeren. De hoofdkantel-kinliftmethode kan de luchtweg vrijmaken en door middel van observatie kan worden bepaald of er sprake is van normale ademhaling, of reanimatie nodig is.

Bedrijfshulpverleners

Belangrijk ook voor bedrijfshulpverleners (bhv’ers) is dat zij kunnen handelen volgens het reanimatieprotocol. Het belang van reanimatie wordt opnieuw onderstreept. Het is geruststellend om te weten dat je kunt bijdragen in dergelijke noodsituaties. Daarom heeft NIBHV onlangs e-learningmodules ontwikkeld.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.