Skip to content Skip to footer

Nieuwe editie ‘Eerste hulp bij werken met kinderen’

De nieuwe, vijfde editie van ‘Eerste hulp bij werken met kinderen’ is verschenen. In dit vernieuwde boek komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener nodig hebt om eerste hulp te verlenen aan kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De leerstof is gericht op de soorten letsels die voorkomen in de meeste bedrijven waar gewerkt wordt met kinderen.

Medewerkers die werken met kinderen, zoals in crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties, moeten bekwaam zijn in het verlenen van eerste hulp aan kinderen. In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. In dit boek komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener nodig hebt om eerste hulp te verlenen aan kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De leerstof is gericht op de soorten letsels die voorkomen in de meeste bedrijven waar gewerkt wordt met kinderen.

Nieuw hoofdstuk over inhalatieletsel

Naar aanleiding van het onderzoek naar rookverspreiding door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over inhalatieletsel. Vanwege de gevaren van rook, hete lucht, stoom en giftige gassen die vaak onzichtbaar zijn, is dit letsel nu uitgebreider behandeld in het boek. De leerstof is volledig up-to-date volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021, waardoor bhv’ers worden voorzien van de meest recente richtlijnen en technieken voor het verlenen van effectieve eerste hulp aan kinderen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.