Skip to content Skip to footer

Kinderopvangmedewerkers ervaren hoge werkdruk

Uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn blijkt dat 92% van de medewerkers in de kinderopvang een hoge werkdruk ervaart. Te weinig collega’s en teveel kinderen op een groep zijn volgens een overgrote meerderheid de belangrijkste veroorzakers van de werkdruk.

Oververmoeide medewerkers

Daarnaast spelen de hoeveelheid administratief werk en niet-groepsgebonden werkzaamheden een grote rol. Dit gaat ten koste van de hoeveelheid gerichte aandacht voor de kinderen, waaronder de educatieve en sociale ontwikkeling. Ook maken oververmoeide medewerkers sneller fouten, wat ten koste van de kwaliteit van de opvang gaat.

Jongere medewerkers ervaren vaker heel hoge werkdruk

Wat het onderzoek laat zien, is waar de werkdruk volgens de medewerkers vandaan komt en welke verschillen sommige groepen medewerkers juist wel of niet ervaren. Zo is het opvallend dat vooral jongere medewerkers tot 34 jaar vaker een heel hoge werkdruk ervaren dan hun oudere collega’s. Daarnaast ervaren medewerkers van organisaties waar met een beschikbaarheidsdag wordt gewerkt vaker geregeld een heel hoge werkdruk, omdat zij buiten hun rooster om beschikbaar moeten zijn.

Type opvang geen invloed

Het type opvang waar mensen werken, blijkt geen invloed te hebben op hoe men de werkdruk ervaart. Zowel in de dagopvang, buitenschoolse opvang, VVE en peuteropvang zijn de ervaringen vergelijkbaar. Ook toont het onderzoek geen significante verschillen tussen leden van de vakbond (56% van de respondenten) en niet-leden (44%).

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.