Skip to content Skip to footer

Hartstilstand? Deze vier zaken moet een bhv’er doen

Iemand wordt onwel. Snel alarmeren, reanimeren en defibrilleren en snelle professionele hulp dragen bij aan de overlevingskansen van het slachtoffer. Deze vier zaken moet een bhv’er doen.

1. Direct 1-1-2 (laten) bellen

Bij een slachtoffer dat niet reageert, moet je direct 1-1-2 bellen, omdat er altijd een ambulance nodig is. Slachtoffers hebben bij hartklachten meestal pijn op de borst, vaak uitstralend naar arm, kaak of rug. Deze pijn duurt ook in rust langer dan vijf minuten. Soms transpireren ze hevig en zijn ze misselijk. Alarmeer in zulke situaties direct 1-1-2. Soms kan je reanimatie voorkomen door tijdig een hartprobleem te herkennen.

2. Direct reanimeren

Bij een hartstilstand stijgt de overlevingskans van het slachtoffer als je direct start met borstcompressie en beademing.

3. Snel defibrilleren

Bij de meeste gevallen van hartstilstand pompt het hart niet meer effectief door een ernstige verstoring van het hartritme, het zogeheten kamerfibrilleren. Het gevolg is dat het bloed niet langer door het lichaam circuleert: circulatiestilstand.

De enige effectieve therapie is dan het toedienen van een elektrische schok (defibrilleren). Als dit binnen enkele minuten na de hartstilstand gebeurt, is de overlevingskans groot. De kans op succes bij defibrilleren daalt met bijna 10 procent bij elke minuut vertraging. Je moet er daarom alles aan doen om de defibrillatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Onderbreek het geven van borstcompressies kort, zodat het AED-apparaat zo nodig kan defibrilleren.

4. Vroege specialistische reanimatie

Ambulancezorgverleners nemen de reanimatie over van de bhv’er. Zij kunnen meer gespecialiseerde technieken toepassen en medicatie geven om het herstel te bevorderen. Het ziekenhuispersoneel gaat verder met deze behandeling.

Algemene rol van bhv

De bhv’er heeft vooral een rol in het herkennen van het hartinfarct, snelle alarmering van professionele hulpverleners, het opstarten van de reanimatie en het opvangen van de ambulance. Samenwerken, communicatie en stressbestendigheid zijn competenties die bhv’ers nodig hebben om de kansen van het slachtoffer te vergroten.

Reageer op dit artikel

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.