Skip to content Skip to footer

De eerste acht minuten

Het vakgebied van brandveiligheid staat nooit stil. Met 25 Veiligheidsregio’s werken we samen aan de grote opgaven rondom brandveiligheid. Nieuwe risico’s rondom energietransitie en de verdere verdichting in de bebouwde omgeving – waar werken, wonen, verzorgen en uitgaan steeds meer worden vermengd – zijn belangrijke vraagstukken op de agenda. We moeten brand zoveel mogelijk voorkomen en beperken door ‘aan de voorkant’ onze inspanningen te maximaliseren. Om zo aan de achterkant zo weinig mogelijk slachtoffers en schade te hebben. Brandveiligheid is een echte coproductie, we kunnen dat als bandweer al lang niet meer alleen.

Bedrijfshulpverleners zijn een essentieel onderdeel van een brandveilige werkomgeving. Soms doordat zij onveilige situaties voorkomen of zelf een incident in de kiem te smoren, waardoor wij niet eens hoeven uit te rukken. Maar bij daadwerkelijke incidenten nemen zij vooral in de eerste belangrijke acht minuten cruciale beslissingen, wanneer de brandweer nog niet ter plaatse is. Snel ontruimen en eerste hulp verlenen maakt soms letterlijk het verschil tussen leven en dood. Uiteraard proberen we brand zoveel mogelijk te voorkomen, maar als het toch misgaat is het goed dat er professioneel opgeleide bhv’ers zijn voor de eerste levensreddende handelingen.

We weten uit de lessen van praktijkproeven in Oudewater dat met name rookontwikkeling een groot risico is bij brand en dat de verspreiding van rook heel snel kan gaan. Zeker in de zorg, waar vaak veel niet-zelfredzame personen tegelijkertijd geëvacueerd moeten worden, is de samenwerking tussen bhv en brandweer essentieel. Een klus die we samen moeten klaren en waarbij onderlinge samenwerking van levensbelang is.

Als we om de hoek komen dan zie we vaak meteen of de bhv goed geregeld is. Als de meeste mensen al veilig uit het pand zijn, dan zorgt dit meteen voor een eerste rustpunt in de chaos. Een rustpunt dat bepalend is voor het verdere verloop van het incident. ‘Is iedereen uit het pand?’ ‘Kun je ons de weg wijzen?’ ‘Zijn er bijzondere aandachtspunten?’ Brandweer en bhv’ers wisselen op het schakelmoment essentiële informatie op een korte en krachtige manier uit en stemmen de taakverdeling af. Daarin merk je de meerwaarde van goed voorwerk en dat bhv’ers onze taal spreken.

Een goede bhv-organisatie is een onmisbare schakel in de brandveiligheidsketen. In de komende jaren staan we voor grote uitdagingen om nieuwe risico’s te beheersen. Ook bhv-organisaties kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Laten we daarover met elkaar in gesprek blijven, zodat ook in de toekomst in de eerste acht minuten van een incident het verschil al wordt gemaakt.

De 25 veiligheidsregio’s, waar de brandweer onderdeel van is, werken bovenregionaal samen in onder andere de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Hieronder zijn vijf vakraden georganiseerd, waarvan de vakraad brandveiligheid er één is. Hans Zuidijk, directeur en brandweercommandant van de Veiligheidsregio Hollands Midden, heeft brandveiligheid als portefeuille en daarmee verbonden aan de opgaven die binnen dit vakgebied van de brandweer vallen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.