Skip to content Skip to footer

Arbeidsveiligheid in mkb in gevaar

Er zijn te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in met name het Nederlandse mkb bedrijfsleven. De arbeidsveiligheid binnen duizenden bedrijven is hierdoor in gevaar. Dit stelt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een Open brief.

“Het tekort aan veiligheidskundigen doet zich vooral voelen in het mkb”, aldus NVVK-voorzitter Rob van Houten. “Grote organisaties zijn doorgaans in staat om een hecht team van ‘Health Safety and Environment’ (HSE)-professionals in dienst te hebben en houden. In het mkb is dit vaak níet het geval, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en het nijpende tekort aan veiligheidskundigen.”

Veranderende arbowetgeving

De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Van Houten: “Alle bedrijven in Nederland merken een sterk toegenomen regeldruk, voortkomend uit onder andere strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Om deze complexiteit te her- en erkennen en managen is de aanwezigheid van veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in vrijwel elke organisatie tegenwoordig een must. Ook in het mkb.”

Managementprobleem

Dit wordt op afzienbare termijn een groot managementprobleem voor ondernemingen. Vooral in sectoren waar veel gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden binnen werkprocessen gelden, zoals transport, chemie, bouw en maakindustrie. Doordat organisaties minder in staat zijn om risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en terug te dringen, krijgen zij vaker te maken met onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving. Het onvoldoende kunnen managen van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, kan zelfs leiden tot ernstige veiligheidsincidenten.

Veiligheid prioriteit

De NVVK roept werkgevers, sectororganisaties, opleidingsinstituten én de overheid op om veiligheid op de werkvloer de prioriteit te geven die het verdient, en méér aandacht te besteden aan de essentiële rol die veiligheidskundigen binnen organisaties spelen. Van Houten: “Met het oog op een arbeidsveilige toekomst moeten we nú gezamenlijk vol inzetten op de opleiding van gekwalificeerde veiligheidskundigen.”

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.