Skip to content Skip to footer

80% thuiswerkers wil ook na de pandemie vanuit huis blijven werken

Eind 2021 werkte driekwart van alle werknemers deels of volledig op locatie. Het merendeel van de werknemers, zowel op locatie als thuis, gaf aan dat de coronapandemie het werk blijvend veranderd heeft. Bijna 80% van de huidige thuiswerkers wil ook na de pandemie veel vanuit huis blijven werken, maar daar zijn nog lang niet altijd afspraken over gemaakt. Dit blijkt uit het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO onder ruim 8.000 werknemers, dat van 15 november tot en met 17 december 2021 plaatsvond.

In november 2021 werkte 57% van alle werknemers volledig op locatie, 18% combineerde thuiswerken met werken op locatie en 25% werkte volledig thuis. Dit was het hoogste aandeel werknemers op locatie sinds de start van de coronapandemie. De toename komt doordat meer werknemers weer deels op kantoor zijn gaan werken, maar valt ook samen met het meer open zijn van een aantal sectoren, zoals de horeca. Deze sectoren waren tijdens eerdere metingen nog (gedeeltelijk) dicht.

Corona zorgt voor blijvende veranderingen werk

Bijna driekwart van de werknemers op locatie en bijna 90% van de thuiswerkers gaf aan dat de coronapandemie en de getroffen maatregelen het werk hebben veranderd. Vooral het contact met collega’s, het contact met derden (klanten, leerlingen, patiënten) en de uitvoering van het werk zijn veranderd. Een groot deel verwacht dat de verandering blijvend is. Zes op de 10 werknemers op locatie gaven aan niets nodig te hebben om zich aan te passen aan die veranderingen, 1 op de 5 heeft vooral tijd nodig om te wennen en 1 op de 7 een aanpassing aan de werkplek. Bij thuiswerkers geeft de helft aan niets nodig te hebben om zich aan te passen, een kwart heeft tijd nodig en een vijfde heeft een werkplekaanpassing nodig.

Weinig formele afspraken toekomstig thuiswerken

Als het thuiswerkadvies vervalt, wil bijna 8 op de 10 thuiswerkers thuis blijven werken, waarvan 35% grotendeels of volledig wil thuiswerken en 43% evenveel op kantoor als thuis. Een overgrote meerderheid van de thuiswerkers verwachtte ook dat de werkgever thuiswerkers toestaat in de toekomst (ruim 70%) en bijna 20% gaf aan dat dit misschien mag. Nog geen 10% van de huidige thuiswerkers gaf aan dat thuiswerken in de toekomst niet meer mag of weet dit nog niet. Er zijn nog lang niet overal afspraken over hybride werken in de toekomst. Bij een derde van de thuiswerkers zijn er in de organisatie (nog) helemaal geen afspraken gemaakt en bij bijna de helft alleen informele afspraken.

De cijfers zijn gebaseerd op het NEA-COVID-19 onderzoek.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.