Skip to content Skip to footer

Werken in distributiecentra onveilig

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat werken in distributiecentra onveilig is. Het aantal geïnspecteerde distributiecentra met één of meer overtredingen bleek hoog, 163 van de 200 (82%). In totaal werden 547 overtredingen vastgesteld, waarvan 28 zeer ernstige. Bij 20 distributiecentra werden werkzaamheden stilgelegd.

De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteerde de distributiecentra in 2021 op het gebied van de veilige arbeidsplaats (met name aanrijdgevaar), fysieke en fysische belasting en het risico op besmetting met het coronavirus. Tijdens de inspecties werd geïnspecteerd op:

  • de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak;
  • het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • de genomen maatregelen om fysieke en fysische belasting te voorkomen (bijvoorbeeld het langdurig reiken, tillen en bukken en belastend werk zonder taakroulatie, en ook trillingen door rijden op heftrucks);
  • de veilige inrichting van het distributiecentrum en het op schrift gestelde verkeersplan om aanrijdingen te voorkomen;
  • coronamaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie;
  • werken op hoogte op entresols;
  • het verboden gebruik van werkbakken die aan heftrucks en reachtrucks gekoppeld kunnen worden.

De inspecties richtten zich op bewustwording en gedragsverandering bij de werkgevers en werknemers, zodat de risico’s onderkend worden en er maatregelen getroffen worden voor een gezondere werkplek. Parallel aan dit project zijn er ook inspecties uitgevoerd bij enkele distributiecentra naar werkdruk en zijn er onderzoeken gedaan naar eerlijk werk bij uitzendbureaus en distributiecentra.

Eén of meer overtredingen

Het aantal geïnspecteerde distributiecentra met één of meer overtredingen is hoog, 163 van de 200 (82%). In totaal werden 547 overtredingen vastgesteld, waarvan 28 zeer ernstige. De zeer ernstige (zware) overtredingen zijn gehandhaafd met een boete en/of een stillegging van specifieke werkzaamheden (bijvoorbeeld het gebruik van een werkbak of een niet afgeschermde werkplek waarbij aanrijdgevaar of valgevaar was). Er werden tien boeterapporten opgemaakt, vijf daarvan omdat het bedrijf geen risico-inventarisatie en -evaluatie had. In twintig zaken werden er werkzaamheden stilgelegd, omdat er ernstig gevaar was voor de werknemers. De overige 519 overtredingen werden gehandhaafd met een waarschuwing of een eis tot naleving.

Fysieke belasting of aanrijdgevaar

Bij meer dan de helft (108 distributiecentra, 54%) van de bezochte distributiecentra was het risico van aanrijdingen niet onder controle, 215 overtredingen in totaal. Het werk bij 178 van de geïnspecteerde distributiecentra (89%) is fysiek belastend, en 59% van deze distributiecentra (105 in totaal) had dat risico niet onderzocht om maatregelen te kunnen nemen. Bij 25% van de distributiecentra waren de effecten van trillingen bij het rijden op arbeidsmiddelen zoals heftrucks niet onderzocht. De werkzaamheden waarbij fysieke belasting of aanrijdgevaar voorkomt (die van de orderpickers) worden voornamelijk uitgevoerd door uitzendkrachten, voor het grote deel ook arbeidsmigranten. Zij worden voor korte of onzekere perioden aangenomen en zijn de Nederlandse taal vaak niet machtig.

Serieus werk maken van veilig en gezond werk

Distributiecentra in Nederland dienen daarom serieus werk te gaan maken van veilig en gezond werk. Het gebrek aan aandacht voor belangrijke risico’s en het hoge aantal overtredingen zijn opvallend. Een goede borging in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ontbreekt te vaak en het plan van aanpak wordt niet doorlopend uitgevoerd. Hierdoor worden maatregelen die de werkplek veiliger en gezonder maken niet genomen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.