Skip to content Skip to footer

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan 40 ongevallen vonden er in anderhalf jaar tijd plaats bij de installatie van zonnepanelen. En de afgelopen 3 jaar waren er 4 met een dodelijke afloop. De Nederlandse Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid in deze sector en zal het aantal inspecties opschroeven.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen deze sector. Ruim de helft gaf de afgelopen anderhalf jaar aanleiding tot opvolging door middel van een inspectie.

Valgevaar

De Arbeidsinspectie constateert dat valgevaar de rode draad is in het aantal meldingen, het aantal geconstateerde overtredingen en het aantal arbeidsongevallen. In 80 procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers 1 of meerdere botbreuken op. 20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Niet werken volgens veiligheidsvoorschriften

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Denk daarbij aan installateurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen. Hiervoor zijn boetes uitgedeeld.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.