Skip to content Skip to footer

SER-advies hybride werken: balans tussen zeggenschap en maatwerk

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies ‘Hybride werken’ beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten. Daarnaast dienen werkgevers over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt.

Hybride werken heeft de toekomst

Hybride werken is niet nieuw. Het bestond al voor de coronacrisis maar door die crisis zijn veel mensen meer thuis of op andere tijden gaan werken. Veel organisaties richten het werk daar ook al op in. Door technologisering en digitalisering kan hybride werken in de toekomst voor meer werknemers en werkgevers mogelijk worden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de grote groep werkenden die niet hybride kan of wil werken.

Juridische kaders en preventie

De SER doet in het advies diverse aanbevelingen rond regelgeving over hybride werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt om herijking van de juridische kaders. Daarvoor adviseert de SER om de wet ‘Werken waar je wilt’ en de wet ‘Flexibel werken’ bij te stellen.

Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op preventie van fysieke en mentale klachten, door vergroting van deskundigheid en handhaving bij gezond en veilig hybride werken. Voor specifieke groepen werkenden, waaronder grenswerkers en werkenden met een beperking is steun nodig, en ruimte om collectieve afspraken te maken. Ook beveelt de SER aan om de (digitale) infrastructuur, vaardigheden en cybersecurity te verbeteren die nodig zijn om hybride werken beter en veiliger te doen. Tot slot beveelt de SER aan om kennis en advies over hybride werken te verspreiden en beschikbaar en toegankelijk te maken.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.