Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peter Bloemers (Sitech Services): “Goede crisiscommunicatie is cruciaal”

Als kind al wilde Peter Bloemers brandweerman worden. Na een studie Integrale Veiligheid en meerdere omzwervingen door veiligheidsland, staat hij nu aan het hoofd van een van de grootste bedrijfsbrandweerkorpsen van Nederland: dat van Sitech op Chemiesite Chemelot in Geleen. “Van bedrijfsbrandweer zijn we steeds meer een brandweerbedrijf geworden.”

Spannende avonturen beleven: dat zag de jonge Peter Bloemers wel zitten. Dus toen hij zichzelf als tienjarige enthousiast aanmeldde voor de nét opgerichte jeugdbrandweer in zijn geboorteplaats Belfeld (bij Venlo), was de teleurstelling aanvankelijk groot toen bleek dat hij minstens twaalf jaar oud moest zijn. “Maar omdat ik best groot was voor mijn leeftijd mocht ik uiteindelijk tóch meedoen. Enorm spannend en cool. Ook het gevoel van kameraadschap sprak me meteen aan.”

Brede basis

Een tot op de dag van vandaag voortdurende fascinatie voor het brandweervak was geboren. Vanuit de ‘kweekvijver’ van de jeugdbrandweer stroomde Bloemers op zijn zeventiende door naar de vrijwillige brandweer. Zijn ambities reikten echter hoger: het allerliefst zou hij van brandweerman zijn beroep maken. “Maar omdat hier geen specifieke opleiding voor bestaat, ontstond het idee om Integrale Veiligheidskunde te gaan doen. Vanuit die brede basis zou ik vervolgens alsnog kunnen doorstromen naar de brandweer, was het idee.” Juist die brede basis zorgde er uiteindelijk voor dat Bloemers’ blik op veiligheid langzaam maar zeker werd verbreed. “Zo maakte ik tijdens stages kennis met rampenbestrijding in onder meer de chemische industrie. Maar: ook het brandweervuur bleef branden. Na afronding van mijn studie kwam ik daarom eerst terecht bij de regionale brandweer en volgde ik diverse officiersopleidingen bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem.”

Tóch besloot Bloemers uiteindelijk verder te kijken, vertelt hij. “De cultuur binnen de brandweer is erg sterk; hoe hoger je in de boom komt, hoe meer je te vertellen hebt. Maar ook: hoe meer belangen er gaan spelen. Voor mij was het daarom een bewuste beslissing om de brandweer na een tijdje te verlaten, juist ook omdat ik vanuit mijn opleiding die brede basis had meegekregen. Zo kwam ik uiteindelijk als Specialist Ketenbevordering terecht bij de GHOR, de geneeskundige tak van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daar heerste een hele andere cultuur: een van samenwerking. Al snel leerde ik dat je samen veel meer kunt bereiken.”

Chemiecomplex

Via zijn netwerk werd Bloemers benaderd voor de functie van hoofd Safety & Security bij de Technische Universiteit (TU) in Eindhoven. Een kans die hij niet kon laten schieten, vertelt hij. “Zo’n open campus, met duizenden mensen, tientallen gebouwen en een eigen brandweer, is een stad op zich. Voor mij een uitgelezen kans om me in brede zin met veiligheid en security bezig te houden, in een enorm interessante omgeving.”

De TU Eindhoven bleek voor Bloemers een goede opmaat voor zijn huidige functie als Business Unit Manager Fire Brigade & Security bij Sitech Services. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor de brandweer en securityzorg op Chemelot, het voormalige terrein van chemiereus DSM in Geleen waar tegenwoordig zo’n 150 bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van chemie gevestigd zijn. “Al met al hebben we het hier over het grootste aaneengesloten chemiecomplex van Europa, midden in een woongebied. Die omgeving vraagt uiteraard om enorm hoge eisen op het gebied van veiligheid. Als er een incident plaatsvindt, hoe klein ook, zitten we daar meteen vol bovenop; 365 dagen per jaar, 24 uur per dag.”

Brandweerbedrijf

Sitech Services, ontstaan vanuit diverse onderdelen van het ‘oude’ DSM, levert allerlei diensten op technisch en veiligheidsgebied aan de klanten op de Chemelot-site. De veiligheidscultuur is er nog steeds dominant, merkt Bloemers. “Veel van onze inspanningen zijn gericht op het maximaal uitsluiten van risico’s aan de voorkant. Veiliger dan hier kan het bijna niet, durf ik wel te stellen. Tegelijkertijd zie je dat de site steeds meer partijen herbergt die op zichzelf geen groot risico voor de omgeving opleveren.”

Peter Bloemers: ” Van bedrijfsbrandweer zijn we steeds meer een brandweerbedrijf geworden, dat zo goed mogelijk probeert te luisteren naar wat de klant wil.”

De chemiesite ontwikkelt zich in rap tempo. Belangrijk onderdeel van Chemelot is de Brightlands Campus, waar onderzoek wordt gedaan en onderwijs wordt gegeven. Dat vraagt om een andere benadering van veiligheid, schetst Bloemers. “Het roept bijvoorbeeld vragen op over de proportionaliteit van onze dienstverlening. Kijk, we rukken een paar honderd keer per jaar uit. Kom je voor een klein brandincident op de campus uit voorzorg langs met grote industriële brandweerwagens, dan roept dat al snel de vraag op of dat niet wat minder kan. Maar als het dan een keer goed misgaat, dan krijg je het verwijt dat je niet snel en adequaat genoeg hebt gereageerd. In die zin doe je het niet snel goed. We kijken niet voor niets voortdurend waar onze dienstverlening misschien nog beter en efficiënter kan. Van bedrijfsbrandweer zijn we steeds meer een brandweerbedrijf geworden, dat zo goed mogelijk probeert te luisteren naar wat de klant wil. Tegelijkertijd zijn we ook gewoon veiligheidsprofessionals, die staan voor een bepaalde kwalitatieve ondergrens. Als je je op deze site wilt vestigen, dan zul je daarin mee moeten gaan. Goede communicatie is daarbij belangrijk. Ja, je betaalt mee, maar in ruil daarvoor krijg je de best denkbare brandweer- en securityzorg.”

Draagvlak

Goed communiceren is sowieso steeds belangrijker, merkt Bloemers. “Het draagvlak voor een chemieconcern in je achtertuin neemt af. Vroeger kende in deze regio iedereen wel iemand die bij DSM werkte. Nu wonen hier ook veel mensen zonder directe binding met de regio en haar historische wortels. Des te meer reden voor ons om te investeren in goede crisiscommunicatie; door social media weten mensen steeds sneller en beter wat er aan de hand is. Samen met de Veiligheidsregio is goede crisiscommunicatie een voortdurend punt van aandacht. Alleen zo kunnen we zorgen voor maximale veiligheid, terwijl we tegelijkertijd het draagvlak voor de chemiesector op deze plek beschermen.”

Juist in samenwerking kom je tot maximale veiligheid

Die voortdurende spanning is ook het mooie aan het brandweervak, benadrukt Bloemers. “Aan de ene kant probeer je aan de voorkant zo goed mogelijk alles af te dichten. Maar áls er dan ergens iets misgaat, dan heb je mensen nodig die op dat moment besluiten kunnen en durven nemen. Toch ben ik, ondanks mijn nog altijd luid kloppende brandweerhart, blij dat ik destijds heb gekozen voor integrale veiligheid. Door die brede basis kan ik nu op meerdere borden schaken, van brandbestrijding tot security. Die kennis komt me nu goed van pas. Want juist in de samenwerking tussen die domeinen en binnen de Veiligheidsregio, kom je tot maximale veiligheid. En dát is uiteindelijk het enige dat telt.” JP//

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Veiligheid 84, eerste kwartaal 2021

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.