Skip to content Skip to footer

Ongeval op het werk: wat moet je doen?

In Nederland gebeuren dagelijks arbeidsongevallen waarbij mensen gewond raken of overlijden. Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit om ervan te leren zodat arbeidsongevallen in het vervolg worden voorkomen.

Dodelijk arbeidsongeval

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Nederlandse Arbeidsinspectie is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Ziekenhuisopname en/of blijvend letsel

Is er sprake van een arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de Nederlandse Arbeidsinspectie:

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die (vrijwel) onmiddellijk leidt tot de dood, tot letsel of tot gezondheidsschade met verzuim tot gevolg.

Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definitie van arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén sprake van een arbeidsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-werkverkeer).

Welke arbeidsongevallen moeten gemeld worden?

Arbeidsongevallen moeten worden gemeld:

  • als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis;
  • wanneer er sprake is van blijvend letsel;
  • als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

Onder blijvend letsel worden ook chronische lichamelijke en psychische klachten verstaan. Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen, ook voor een dagopname. Een poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd.

Ook moet de werkgever het ongeval direct melden zodra bekend is dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval.

Onderzoek naar het ongeval

Zo snel mogelijk na het ongeval vindt een onderzoek plaats. De Arbeidsinspectie vraagt altijd de situatie op de plek van het ongeval zo veel mogelijk in tact te laten, zodat de inspecteur zich een goed beeld kan vormen van de gebeurtenissen. De inspecteur zal ook betrokkenen en getuigen horen.

De werkgever en de werknemers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek en alle gewenste informatie te geven. 

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Reageer op dit artikel

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.