Skip to content Skip to footer

Kabinet komt met aanpak stalbranden

Het demissionaire kabinet kondigt een pakket aan maatregelen aan om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland snel te verminderen. Ook moeten de overlevingskansen van dieren worden vergroot. Dat schrijft demissionair minister Schouten in reactie op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek blijkt dat bij bijna de helft van het aantal stalbranden de oorzaak onbekend is. Van de branden waarvan de oorzaak wél bekend is, zijn werkzaamheden in of bij de stal de meest genoemde oorzaak. De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden die zijn veroorzaakt door elektra, zoals defecte apparaten en/of kortsluiting. Omdat bij brand in grote stallen het risico op meer slachtoffers groter is, gaan voor deze stallen meer maatregelen gelden.

Verplichte jaarlijkse keuringen voor alle stallen

Veel dierlijke slachtoffers kunnen voorkomen worden door deugdelijke elektra in de stal. Vanaf 2023 stelt minister Schouten daarom een jaarlijkse, visuele keuring van elektra wettelijk verplicht voor alle stallen. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. De overige veehouderijen ondergaan dit iedere vijf jaar.

Brandveiligheidseisen technische ruimte

Stallen van grote veehouderijen hebben veelal een ruimte waarin technische installaties of apparaten staan. Indien hier brand ontstaat, moet voorkomen worden dat deze overslaat naar de dierverblijven. Daarom wil de minister deze technische ruimte van bestaande stallen in de toekomst verplicht omgeven (compartimentering) met ten minste 60 minuten brandwerend materiaal en daarnaast preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht stellen voor grote veehouderijen.

Vergroten veiligheid grote stallen

Omdat het menselijk handelen, en het uitvoeren van werkzaamheden een belangrijke oorzaak is van stalbranden, moet er in 2024 op grote veehouderijen iemand aanwezig zijn die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Bij deze cursus staan omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand, en onderhoud van technische apparatuur centraal.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.