Skip to content Skip to footer

Internationale waardering voor onderzoek naar brandveilig gedrag bij senioren

Wat weten senioren over brandveiligheid? En wat doen zij al qua brandveilig gedrag? Margo Karemaker, onderzoeker bij IFV en Universiteit Maastricht onderzocht dit als onderdeel van haar promotieonderzoek. Het artikel met de resultaten is gepubliceerd in het Fire Safety Journal.

Uit het onderzoek van Margo Karemaker (IFV en Universiteit Maastricht) blijkt dat senioren kennis hebben over de momenten waarop een brand kan ontstaan (bijvoorbeeld tijdens het koken) of plekken waar een brand kan ontstaan (zoals de meterkast). Maar veel minder bekend bij senioren is welke onveilige gedragingen kunnen leiden tot brand. Karemaker: “Ook blijkt uit het onderzoek dat senioren preventieve maatregelen nemen, zoals het installeren van rookmelders en het plannen van een vluchtroute. Bij dit laatste is echter de vraag in hoeverre geplande vluchtroutes haalbaar zijn. Zo gaven sommige senioren aan te willen vluchten via het balkon, eventueel met behulp van aan elkaar geknoopte lakens, of via de regenpijp. Ook leeft het beeld dat als er brand is, je altijd de woning moet verlaten. Dat het soms veiliger is om in de woning te blijven of om op het balkon op de brandweer te wachten, is bij deze doelgroep vaak onbekend.”

Tijdens het 13e International Congress Fire Safety & Science in juni van dit jaar presenteerde Margo Karemakers een deel van de onderzoeksresultaten.

Ouderen risicogroep bij woningbrand

Karemaker is haar promotieonderzoek gestart, omdat uit statistieken blijkt dat ouderen een risicogroep zijn als het gaat om woningbranden. Zij hebben een grotere kans om gewond te raken en te overlijden bij een brand in hun woning. “Omdat het aantal zelfstandig wonende ouderen de komende jaren zal toenemen wordt dit probleem alleen maar groter. Daarnaast zien we dat menselijk gedrag en gedragsverandering steeds belangrijkere factoren worden binnen het veiligheidsdomein.”

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.