Skip to content Skip to footer

Erkenningsregeling fire bno voor Kappetijn Safety Specialists

NIBHV heeft aan Kappetijn Safety Specialists (KSS) de erkenningsregeling organisatoren opleidingen first responder bno uitgereikt voor de 4-daagse basisopleiding Bedrijfsdeskundige. NIBHV heeft deze toegevoegd aan haar gecertificeerde cursussen.

Vanuit diverse first responder bno-bedrijven werd bij NIBHV aangegeven dat er een functionaris nodig is die de bedrijfsbelangen kan organiseren in een zogenaamd CoPI (commando plaats incident) overleg. Sectoren met verhoogde risico’s zoals Industrie en Zorg beschikken wel over een coördinator/Hoofd bhv, maar die is niet opgeleid om grootschalige incidenten te leiden. Samen met KSS is er vervolgens een behoefte-onderzoek gedaan in de markt, waarbij duidelijk werd dat het curriculum van de coördinator/Hoofd bhv niet aansloot bij de vraag.

NIBHV heeft daarop samen met KSS nieuwe uitgangspunten en een competentieprofiel ontwikkeld, waardoor er een maatgerichte opleiding is ontwikkeld die aansluit bij de behoefte van bedrijven met een verhoogd risico. Daarbij is bedrijfscontinuïteit en deskundigheid van bedrijfsprocessen een absolute meerwaarde tijdens de incidentbestrijding met multi-partners.

Koos Pulleman, directeur NIBHV (links) feliciteert Kees Kappetijn met de erkenningsregeling organisatoren opleidingen first responder bno.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.