Skip to content Skip to footer

Brandweer richt Landelijke taskforce hoogbouw in

De afgelopen decennia heeft hoogbouw in Nederland een grote vlucht genomen. De brandweer ziet voor zichzelf een opgave om te zoeken naar mogelijkheden om de brandveiligheid en het brandveilig gebruik in hoge gebouwen en hoogbouw te verbeteren. Met het oog hierop is besloten om een landelijke taskforce veilige hoogbouw in te stellen.

Landelijke taskforce veilige hoogbouw

Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) zijn de opdrachtomschrijving en samenstelling van de taskforce vastgesteld. De taskforce heeft de opdracht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de brandveiligheid en het brandveilig gebruik in hoge gebouwen en hoogbouw te verbeteren. Dit onderzoek wordt breed benaderd, vanuit de optiek van risicobeheersing en incidentbestrijding en samen met partners. De RCDV wil handvatten aangereikt krijgen om – onder de vlag van Brandweer Nederland – aandacht voor het onderwerp te kunnen vragen en het hoog op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen. Op deze wijze kan worden bereikt dat hoogbouw en hoge gebouwen in Nederland het noodzakelijk vereiste brandveiligheidsniveau krijgen en kunnen behouden.

Samenstelling taskforce

De taskforce bestaat uit Esther Lieben (voorzitter, lid RCDV en vertegenwoordiger Haaglanden met hoogbouw als actueel thema), Carolien Angevaren (lid RCDV, vakregisseur Brandveiligheid namens RCDV en vertegenwoordiger Utrecht met hoogbouw als actueel thema), Frank Kuntz (vertegenwoordiger namens de Vakraad Incidentbestrijding) en Michiel van Kruijsbergen (vertegenwoordiger van Rotterdam-Rijnmond waar hoogbouw ook een actueel thema is).

De opdracht wordt projectmatig opgepakt in samenwerking met twee lectoraten van het Instituut Fysieke Veiligheid, te weten het lectoraat Brandweerkunde en het lectoraat Brandpreventie. Beide lectoren, Ricardo Weewer en René Hagen, treden op als adviseurs voor de taskforce.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.