Skip to content Skip to footer

Brandveiligheid speelt geen rol bij fabrikanten meubels en matrassen

Brandveiligheid speelt niet of nauwelijks een rol speelt bij ontwerpers of fabrikanten die meubels of matrassen op de markt brengen in Nederland. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat minister Kuipers van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het onderzoek was een aanbeveling in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de fatale flatbrand in Arnhem in de Nieuwjaarsnacht van 2020. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de materialen waaruit zitmeubels en matrassen zijn samengesteld, de brandeigenschappen van deze materialen, de rol die brandveiligheid speelt bij de productie van zitmeubels en matrassen en de houding van de branche tegenover wet- en regelgeving.

Brandveiligheid speelt nauwelijks een rol

Het onderzoek laat zien dat brandveiligheid op dit moment niet of nauwelijks een rol speelt bij ontwerpers of fabrikanten die meubels of matrassen op de markt brengen in Nederland. Dat blijkt ook uit de geringe bereidheid van bedrijven om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de andere kant hebben de materialen die in zitmeubels en matrassen worden gebruikt ongunstige brandeigenschappen. Zitmeubelen en matrassen bestaan vooral uit PUR-schuim. PUR-schuim is licht ontvlambaar, een ontstane brand ontwikkelt zich snel en brandend PUR-schuim produceert veel zeer giftige rook. Positief is dat in het kader van de doelstellingen omtrent circulaire economie enkele producenten andere materialen zijn gaan gebruiken, die brandveiliger blijken te zijn.

Wet- en regelgeving op Europees niveau

Bedrijven en brancheorganisaties zijn in beginsel niet tegen wet- en regelgeving om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken, maar hebben hierbij wel een aantal aandachtspunten. Zij pleiten bijvoorbeeld voor wet- en regelgeving op Europees niveau en vragen aandacht voor de uitvoerbaarheid voor kleine producenten.

Volgend kabinet

Het onderzoek levert belangrijke bevindingen en aandachtspunten op voor het opvolgen van de aanbeveling om wet- en regelgeving in te voeren om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken. Een besluit hierover laat de minister over aan een volgend kabinet.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.