Skip to content Skip to footer

Bhv’ers moeten ‘rook lezen’

“Bhv’ers moeten net als brandweerlieden ‘rook lezen’”. Dat zei Lieuwe de Witte in het eerder dit jaar gepubliceerde interview met hem naar aanleiding van zijn aantreden als lector Brandpreventie. Hij ging hierin onder andere in op de implicaties van het Praktijkonderzoek Rookverspreiding voor de bhv-praktijk.

Brandbestrijding is geen rol voor de bhv, tenzij het om een klein beginnend brandje gaat dat zonder gevaar voor verbranding of inhalatie van giftige rook met één handblusser kan worden gedoofd. In feite moet de bhv, die vaak al niet ruim in de menskracht zit, razendsnel een beslissing nemen of een bluspoging haalbaar en effectief is. Is dat niet het geval, dan dient direct alle energie te worden ingezet op ontruiming.

‘Rook lezen’

De Witte: “Belangrijk is dat bhv’ers meer inzicht krijgen in hoe zij effectief kunnen ontruimen. Welk deel van het gebouw eerst en welk deel kan wachten? Zij moeten dan onderscheid kunnen maken tussen direct bedreigd gebied en potentieel bedreigd gebied in het gebouw en in een split second een goede inschatting kunnen maken waar ze nog wel naar binnen kunnen om te ontruimen en waar niet. Net als brandweerlieden moeten ook bhv’ers ‘rook lezen’.”

Vertaling naar bhv-lesstof

Dit heeft uiteraard ook implicaties voor de bhv-opleiding. De Witte: “Als bhv’ers op een gang constateren dat de rook al door de kieren van de deur uit een kamer komt, is er binnen al zoveel rookontwikkeling dat zij als onbeschermde hulpverleners daar weinig kunnen betekenen. Het openen van de deur zou er bovendien juist voor kunnen zorgen dat de rook zich verder verspreidt, zodat de gang die als vluchtweg dient niet meer bruikbaar is voor ontruiming. Een bijkomend risico van rook is dat er naast de zichtbare rook, die vooral componenten als roet bevat, ook onzichtbare gevaren zijn in de vorm van koolmonoxide en andere giftige verbrandingsproducten in gasvorm. Die verspreiden zich gemakkelijker dan de zichtbare rookdeeltjes, zodat ook in een ruimte waar nog geen zichtbare rook hangt toch gevaar voor de gezondheid kan bestaan. Aan deze thema’s en dilemma’s gaan we nadrukkelijk aandacht besteden in de vertaling van het rookverspreidingsonderzoek naar de bhv-lesstof.”

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.