Skip to content Skip to footer

Beveiliging en bhv dragen bij aan ambitie HMC

Het Haags Medisch Centrum (HMC) is met de locaties HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio. Bijna alle specialismen zijn in het HMC te vinden. Speerpunten zijn het trauma- en neurocentrum. Ook wordt er topklinische kankerzorg geboden in het kankercentrum. De ambitie van het HMC is om één van de innovatiefste ziekenhuizen van Nederland te worden. Dat betekent dat ze ervoor kiezen om de zorg anders te organiseren. Met de patiënt als middelpunt, zonder onnodige drempels en wachttijden. Jerry Kuijpers vertelt hoe beveiliging en bedrijfshulpverlening hieraan bijdragen.

Naast de ziekenhuislocaties heeft het HMC ook een logistiek centrum en is het gevestigd in een gezondheidscentrum vertelt Jerry Kuijpers, afdelingsmanager beveiliging & bhv. “Op het gebied van beveiliging & bhv is er één centrale meldkamer die huist in het Westeinde. Voor alle locaties gelden dezelfde procedures en dezelfde manieren van benaderen. Op het Westeinde zit een zogenaamde oudste van dienst die als centralist de leiding heeft. Deze centralist heeft zicht op alle camerabeelden, toegangsbeheersystemen en op de parkeergarages. Dus of je nu aanbelt bij het geboortecentrum of dat er iets misgaat met het betalen van je parkeerkaartje, je komt altijd via de intercom en/of op camera bij deze persoon uit.”

Jerry Kuijpers, afdelingsmanager beveiliging & bhv: “We voldoen aan alle eisen, maar het kan altijd beter.”

Centrale aansturing, maar verschillen per locatie

De aansturing mag dan centraal zijn, de verschillen qua inhoud op het gebied van beveiliging & bhv zijn er per locatie weldegelijk. “Op de ziekenhuislocaties is er bijvoorbeeld altijd fysiek beveiliging aanwezig. De beveiliging is op deze locaties tot ploegleider benoemt. Met als simpele reden dat ze 24/7 in huis zijn en altijd onderweg. Een beveiliger hoef je niet uit een vergadering weg te trekken of weg te halen bij een patiënt.”

Op een ziekenhuislocatie is er, heel logisch eigenlijk, geen reanimatieteam vanuit de bhv. ‘Iedereen’ weet het nu eenmaal beter dan een bhv’er in het ziekenhuis, dus dat heeft geen zin. In het gezondheidscentrum en het logistieke centrum is dit dan wel weer geregeld. Kuijpers: “Het logistieke centrum is trouwens het makkelijkste te coördineren op het gebied van bhv. Hier zijn iedere dag ongeveer dezelfde mensen aanwezig met vaste roosters. Dat maakt dat het overzichtelijk is en goed in te plannen. De locaties met onregelmatige roosters blijven een uitdaging. Hoewel er uiteraard altijd bhv’ers aanwezig zijn, is het niet te doen om het optimale aantal bhv’ers dag en nacht rond te krijgen. Dit geldt trouwens voor alle organisaties waar mensen werken met wisselende diensten. We voldoen aan alle eisen, maar het kan altijd beter.”

Extra fysieke training voor IC- en OK-personeel

Kuijpers geeft aan dat het personeel op de Intensive Care (IC) en de operatiekamer (OK) extra fysieke trainingen krijgt op het gebied van ontruimen. “Patiënten die op deze afdelingen liggen, kunnen bij een ontruiming niet zomaar naar een ander compartiment verplaatst worden. Iets wat bij patiënten op verpleegafdelingen wel kan. Daarnaast zijn deze mensen per definitie niet in staat zichzelf te verplaatsen. Als er onverhoopt iets gebeurt op de OK dan moeten deze patiënten zo snel mogelijk naar de IC of van de IC naar de OK, als daar ontruimt moet worden. Alleen op deze twee afdelingen kunnen deze patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben met bijvoorbeeld beademingsapparatuur.” Op zowel de IC en de OK als op verpleegafdelingen geldt overigens dat de coördinator van de afdeling de leiding op zich neemt in het geval van een ontruiming, aldus Kuijpers. “Als beveiliging kun je namelijk niet inschatten welke patiënten wel of niet verplaatsbaar zijn.”

Bhv-training binnen het HMC

Dat het personeel van de IC en de OK extra fysieke trainingen krijgt, hebben we al vernomen van Kuijpers. Maar hoe zit het eigenlijk met bhv-trainingen in het algemeen? “Iedere bhv-training begint altijd met een algemene training”, aldus Kuijpers. Hij vervolgt: “De algemene training is een onlinetraining voor al het personeel van het HMC. Hierin wordt ontruimen in het ‘algemeen’ besproken. Dus echt van detectie tot daadwerkelijke ontruimen. Los hiervan krijgen de bhv’ers uiteraard meer trainingen.”

Table top training

Na de algemene training volgt er een ‘table top training’. Dit is een interactieve vorm van oefenen voor bhv’ers als serieuze voorbereiding op een ontruiming. De bhv’ers voeren scenario’s uit en ontruimen zo het gebouw in het klein. Kuijpers: “We leggen dan de afdeling uitgeprint op een A0-formaat op tafel met daarop Legopoppetjes die we rollen & situaties toebedelen en bijvoorbeeld met vlammen. Het is een goede oefening om te ontdekken om wat voor soort incident het gaat, hoe je het beste kunt handelen en om te zien wat er zoal fout kan gaan tijdens een ontruiming.”

Ontruimingsoefening

Waar het HMC er in het verleden voor koos om alleen bhv’ers te trainen in ontruimen, geldt dit sinds twee jaar voor alle medewerkers vertelt Kuijpers. “In het verleden werd het ontruimen eigenlijk alleen benoemd tijdens een introductiedag, waar nog veel meer onderwerpen op de agenda staan. Nu iedereen getraind wordt, merk je dat de kwaliteit van het ontruimen enorm verhoogd is. Als de deuren nu dichtvallen dan is er bewustzijn bij iedereen dat ze iets moeten doen.”

Na de ‘table top training’ volgt de echte oefening. Hierin wordt op locatie geoefend met ontruimen door bijvoorbeeld de bedden te verplaatsen. Regelmatig sluit de bandweer aan bij de ontruimingsoefening om alles zo reëel mogelijk te laten lijken. Kuijpers: “Uiteraard gebeurt dit aangekondigd en is er per afdeling al goed getraind zodat iedereen weet wie wat moet doen.”

Risico’s en kansen bij vernieuwbouw Westeinde

Het HMC Westeinde wordt momenteel gerenoveerd, of er vindt vernieuwbouw plaats zoals dat tegenwoordig heet. In een ziekenhuis dat in bedrijf is, is dit extra complex aldus Kuijpers. “Alle zorg moet tijdens de vernieuwbouw uiteraard toegankelijk blijven en veilig. Aannemers moeten goed ingelicht worden over wat wel en niet kan op het gebied van veiligheid. En wij als beveiliging & bhv zitten tijdens de renovatie bovenop alles wat er gebeurt in en om de gebouwen. Zo hebben we zicht op alle risico’s die er zijn en kunnen we die zo veel mogelijk beperken. Neem bijvoorbeeld rookmelders die uitgezet worden. Hiervoor in de plaats moeten wel tijdelijke mobiele rookdetectiesystemen geïnstalleerd worden. En we zien er bijvoorbeeld op toe dat er las- en slijpvergunningen zijn en dat deze daadwerkelijk nageleefd worden.”

Door de vernieuwbouw zijn er echter ook legio kansen op het gebied van veiligheid. Zo benoemt Kuijpers dat het ziekenhuis tijdens de verbouwing wordt voorzien van sprinkler- en watermistinstallaties. En ook watermelders zijn onderdeel van de nieuwe plannen. Daarnaast is het een uitgelezen kans, die met beide handen wordt aangegrepen, om op de verbouwde plekken weer eens grondig te oefenen en zo iedereen op zijn nieuwe plek bekend te maken met de risico’s. Uiteraard eerst via de ‘table top training’, om vervolgens op locatie te oefenen. 

Lekkage ook niet uit te vlakken als risico

De watermelders, die niet heel vaak worden ingezet, zijn volgens Kuijpers geen overbodige luxe. Hij is namelijk van mening dat lekkage ook een groot risico is, waarvoor vaak veel minder aandacht is. “Er is hier ooit een leiding geknapt, waardoor er water in het lab spoot. We hebben toen geluk gehad dat we er tijdig bij waren, want anders had het halve ziekenhuis de volgende dag wel eens plat kunnen liggen. En geen lab betekent dat je geen bloed kunt prikken voorafgaand aan operaties en dat operaties dus ook niet door kunnen gaan. Of wat denk je als er op een hoger gelegen etage lekkage is? Water vindt altijd zijn weg en sijpelt zo langs allerlei (verpleeg)afdelingen die dan niet meer kunnen functioneren. Nee, ik ben blij dat we in het Westeinde watermelders krijgen.”

Bhv als onderdeel HR-beleid

Tot slot gaat het over de bezetting van de bhv-organisatie en hoe deze op peil te houden. Kuijpers geeft aan dat het best aardig lukt om bhv’ers te binden. “Zo organiseren we succesvolle teambuilding-uitjes, hebben we aandacht voor ‘de dag van de bhv’ en is er een voorlichtingsblad voor alle medewerkers. In het voorlichtingsblad zijn bijzonderheden te lezen, worden trainingen vermeld en kun je zien hoe vaak er bhv-inzet is geweest. Naast onze eigen verantwoordelijkheid is het mijn doel dat dit onderwerp ook bij de afdeling HR belegd wordt. Informeer gewoon eens tijdens de sollicitatieprocedure of mensen interesse hebben om bhv’er te worden. Zo kwamen we er op een gegeven moment achter dat we twee vrijwillige brandweermensen in dienst hebben. Dit zijn nou typisch collega’s die er ook voor openstaan om bhv’er te worden. Zonde natuurlijk dat we hier niet tijdens de sollicitatie al van op de hoogte waren.” DC//

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.